Amarna w innych czasach

_________________________________

  • Sławomir Jędraszek Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Tell el-Amarna; Kom el-Nana, późny Rzym

Abstrakt

Archeologiczne pozostałości Tell el-Amarny (stanowiska znajdującego się w Środkowy Egipcie, ponownie odkrytego na początku XIX wieku) nie ograniczały się jedynie do okresu Nowego Państwa. Aktywność osadnicza w rejonie kamieniołomu trawertynu w Hatnub została potwierdzona na postawie zabytków krzemiennych już dla czasów Środkowego i Górnego Paleolitu. Najbardziej znaczący ponowny wzrost osadnictwa całego obszaru, przed okresem współczesnym przypada na czasy późnego okresu rzymskiego, wówczas to w ruinach miasta z okresu Nowego Państwa powstawały domy oraz cmentarze. Na południu od Głównego Miasta, na stanowisku Kom el-Nana, tuż przy tzw. Drodze Królewskiej wzniesiony został klasztor. W tym samym okresie przekształcono oraz przystosowano do nowych potrzeb część przestrzeni Północnych Grobowców Skalnych, dla osiadłej w tym rejonie wspólnoty wczesnochrześcijańskiej.

Opublikowane
2019-10-22
Dział
Artykuły