Tom 65 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 703/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w4.jpgek-soc_logo_pl.jpgREDAKTORZY TOMU: Paweł Starosta, Jacek Pluta

 

Opublikowane: 2018-12-07

Pełny numer