Tom 60 (2014)

					Pokaż  Tom 60 (2014)

REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

TEMAT TOMU: Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej

Wydano z pomocą finansową Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi

Opublikowane: 2018-12-07

Pełny numer