Tom 99 (2012)

					Pokaż  Tom 99 (2012)

 

TEMAT NUMERU: Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego wistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego

REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 

Opublikowane: 2018-12-08

Pełny numer