Announcements

  • Call for papers - Sztuka i kultura w czasach zagrożenia – „Art Inquiry” 2024

    2024-02-14

    W aktualnym tomie Art Inquiry chciałybyśmy zgłębić rolę sztuki i kultury w radzeniu sobie z tragicznymi wyzwaniami przed którymi stawał człowiek zarówno w czasach minionych (np. ikonoklazm, wojny religijne, podboje kolonialne, zagłada Żydów podczas II wojny światowej) jak i we współczesnym kontekście: wojen: w Ukrainie, Izraela z Hamasem, ale także pandemii, cyberprzestępczości zagrożeń ekologicznych, kryzysów ekonomicznych oraz ich wpływu na społeczeństwa. Interesuje nas również problematyka sztuki jako narzędzia terapii i wsparcia emocjonalnego w trudnych okresach. Chcemy rozważyć, jaka jest rola instytucji kultury w przystosowywaniu się do nowych warunków społeczno-kulturowych, współczesnych wyzwań społecznych, takich jak pandemie, kryzysy ekonomiczne czy konflikty globalne.

    Artykuły powinny mieć charakter interdyscyplinarny, łącząc aspekty sztuki, kultury, filozofii i nauk społecznych. Zachęcamy do analizy konkretnych przypadków, badań terenowych i przemyśleń teoretycznych.

    Read more about Call for papers - Sztuka i kultura w czasach zagrożenia – „Art Inquiry” 2024