Tom 67 Nr 4 (2018)

					Pokaż Tom 67 Nr 4 (2018)

Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w6.jpg logo_EK-SOC_pl.jpg 

REDAKTORZY TOMU:  Agnieszka Golczyńska-Grondas, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Opublikowane: 2018-12-30

ARTYKUŁY

 • Poglądy – sympatie partyjne – wiedza polityczna. Przewidywanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

  Agnieszka Kwiatkowska
  9-35
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/1
 • Przedwojnie i powojnie – podzielony świat w wizji modernizacji powojennej prasy codziennej (Łódź 1945–1948)

  Agata Zysiak
  37-57
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/2
 • Perspektywa miejska w socjologii Elżbiety Tarkowskiej

  Marta Cobel-Tokarska, Anna Pokrzywa, Magda Prokopczuk
  59-75
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/3
 • Jedno studium – różne historie. Perspektywa łączenia wielu metod w badaniu telepracy

  Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska
  77-95
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/4
 • Socjologia farmaceutyków jako „subpole” socjologii medycyny

  Marta Makowska, Michał Nowakowski
  97-115
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/5
 • Implikacje teorii praktyk społecznych, perspektywy wielopoziomowej i podejścia behawioralnego dla badań użytecznych w polityce klimatycznej

  Andrzej Strzałkowski
  117-140
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/6
 • Socjologiczne widzenie filmu i kina. Artykulacje i praktyki w polu socjologii filmu i kina

  Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
  141-169

RECENZJE