Tom 67 Nr 1 (2018)

					Pokaż Tom 67 Nr 1 (2018)

 

Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg  ek-soc_logo_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Tomasz Nawrocki, Paweł Starosta

 

Opublikowane: 2018-12-04

ARTYKUŁY

 • Kapitalizm a kwestia miejska

  Bohdan Jałowiecki
  9-23
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/1
 • Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji

  Krzysztof Bierwiaczonek
  25-48
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/2
 • Podskórna rewolucja: Trzy tezy o miastotwórczym potencjale logistyki

  Piotr Juskowiak
  49-71
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/3
 • Rola dziedzictwa wielokulturowego w świadomości miejskich aktorów. Przykład Gdańska i Wrocławia

  Małgorzata Dymnicka
  73-95
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/4
 • „Polityka krzywdy” PiS

  Mikołaj Rakusa-Suszczewski
  119-138
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/5
 • Kolizyjne miasto – między społecznym a materialnym wymiarem rewitalizacji

  Katarzyna Romańczyk
  97-117
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/5
 • Rola klubów „Gazety Polskiej” w sukcesie politycznym Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Aktorzy lokalni czy aktor ogólnokrajowej sfery publicznej III RP?

  Marcin Ślarzyński
  139-158
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/6
 • Miejskie przestrzenie we władaniu prywatnym (hybrydowe przestrzenie publiczne) i ich funkcje w mieście

  Marcin Gałkowski, Patrycja Antosz
  119-138
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/6
 • Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi

  Andrzej Bukowski, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Karol Kurnicki
  139-164
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/7
 • Co właściwie sprawia, że dzisiejsze miasta są tak odmienne, tak pociągające? Miejskość (po)nowoczesna

  Tadeusz Sławek
  165-184
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/8

RECENZJE

 • Iwona Sagan, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka

  Paweł Pistelok
  185-191
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/9
 • Paweł Kubicki, Bożena Gierat-Bieroń, Joanna Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta.

  Tomasz Nawrocki
  192-199
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/10