Tom 69 Nr 2 (2020)

					Pokaż Tom 69 Nr 2 (2020)

Finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz na podstawie umowy 135/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg     logo_EK-SOC_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Marek Czyżewski, Sylwia Męcfal

Opublikowane: 2020-08-14

ARTYKUŁY

 • Genderowa perspektywa w polityce społecznej i w pracy socjalnej. Próba rekonstrukcji głównych założeń i ich implikacji dla praktyki

  Kazimiera Wódz, Jolanta Klimczak
  9-31
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/1
 • Dwa pokolenia Polek o praktykach rodzinnych. Między ciągłością a zmianą

  Marta Buler, Paula Pustułka
  33-53
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/2
 • Strategie zaangażowania rosyjskich organizacji pozarządowych w proces wdrażania rozwiązań polityki społecznej

  Arturs Holavins
  55-72
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/3
 • Miejskość jako styl życia, czyli gdzie się podziali nowi mieszczanie?

  Krzysztof Janas
  73-94
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/4
 • Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego w nowych kontekstach doświadczeń autobiograficznych

  Wojciech Doliński
  95-111
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/5
 • Etykiety „pedał” i „lesba” w heteronormatywnej rzeczywistości społecznej. Próba analizy

  Mariola Bieńko
  113-141
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.2/6

RECENZJE