Tom 71 Nr 1 (2022)

					Pokaż Tom 71 Nr 1 (2022)

REDAKTORZY TOMU: Sylwia Męcfal, Marek Czyżewski

Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_EK-SOC_pl.jpg        

Opublikowane: 2022-03-21

ARTYKUŁY

 • W poszukiwaniu nowych perspektyw badania rynków małżeńskich

  Gabriela Kamecka
  9–31
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/1
 • Decyzje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi a kapitał erotyczny kandydatów i pracowników

  Katarzyna Wojtaszczyk, Marzena Syper-Jędrzejak
  33-59
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/2
 • Metoda biograficzna w kontekście badań jakościowych realizowanych zdalnie – możliwości, ograniczenia i aspekty etyczne

  Anna Dolińska, Kamil Łuczaj, Olga Kurek-Ochmańska
  61-84
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/3
 • Dobrowolna prostota w optyce rezonansu Hartmuta Rosy

  Renata Dopierała
  85-103
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/4
 • Od Luhmanna do Latoura i z powrotem na przykładzie architektury zrównoważonej

  Krzysztof Janas
  105-125
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/5
 • Kobiety i wspólnota wyobrażona: wybrane wzory praktykowania płci w organizacjach narodowych

  Jowita Baran
  127-152
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/6
 • Kapitał naukowy jako zasób modernizacyjny: Jak rozwinąć potencjał uczniów małych miast?

  Ilona Iłowiecka-Tańska, Anna Karwińska, Małgorzata Łukianow
  153-183
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/7
 • Cancel culture: unieważniając unieważnianie

  Marek Krajewski
  185-206
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/71.1/8

RECENZJE