Tom 67 Nr 2 (2018)

					Pokaż Tom 67 Nr 2 (2018)

 

Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany  w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg ek-soc_logo_pl.jpg

 REDAKTORZY TOMU: Krzysztof Jasiecki, Marek Czyżewski

 

Opublikowane: 2018-11-30

ARTYKUŁY

 • Percepcja nierówności dochodowych a poparcie polskich partii politycznych w latach 2007–2015

  Adam Czerniak, Patrycja Graca-Gelert, Ryszard Łuczyn
  9-33
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/1
 • Poglądy – sympatie partyjne – wiedza polityczna. Przewidywanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

  Agnieszka Kwiatkowska
  9-35
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/1
 • Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015–2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego

  Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski
  35-63
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/2
 • Przedwojnie i powojnie – podzielony świat w wizji modernizacji powojennej prasy codziennej (Łódź 1945–1948)

  Agata Zysiak
  37-57
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/2
 • Kryzys debaty publicznej w polskiej demokracji a pop-polityka

  Adam Bartoszek
  65-91
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/3
 • Psychologiczne i społeczne aspekty poparcia dla autorytarnej polityki

  Krystyna Skarżyńska
  93-117
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/4
 • „Polityka krzywdy” PiS

  Mikołaj Rakusa-Suszczewski
  119-138
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/5
 • Rola klubów „Gazety Polskiej” w sukcesie politycznym Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Aktorzy lokalni czy aktor ogólnokrajowej sfery publicznej III RP?

  Marcin Ślarzyński
  139-158
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.2/6

RECENZJE

ESEJ RECENZYJNY