Art History as a Thick Discipline

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/AI/2022/24/4

Keywords:

art history, cultural ontology, practice, thick concepts

Abstract

The text is an attempt to look at art history from the perspective of cultural ontology. Science in general and art history in particular are seen as a kind of practice whose specificity gives identity to particular groups of sciences and disciplines. The practice of the humanities, including art history, is specifically related to signification and is carried out from within axio­logical situations. A reference to meanings (senses and values), constitutive for the humanities, is made, among other things, through the use of thick concepts, i.e. concepts that are both value expressing and descriptive. As I see it, art history uses specific thick concepts which make it possible to distinguish it from other humanistic disciplines. Seeing the integrating factor in the practice of art history makes it possible, at the same time, to preserve its theoretical openness which corresponds to the openness of human praxis, including artistic praxis.

References

Amsterdamski S. (1994) Tertium non datur? Szkice i polemiki, Warszawa: PWN.

Bakke M. (2012) Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bal M. (2012) Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, trans. by M. Bucholc, Warszawa: NCK.

Białostocki J. (1980) Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Bobko A. (2005) Wartość i nicość. Teoria wartości Heinricha Rickerta na tle neokantyzmu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bochnak A. (1948) Zarys dziejów polskiej historii sztuki, Kraków: PAU.

Bogusławski M. (2018) Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej, Łódź: WUŁ.

Bryl M. (2008) Suwerenność dyscypliny: polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czeżowski T. (1946) O naukach humanistycznych, Toruń: T. Szczęsny i S-ka.

Deleuze G., Guattari F. (1994) What is Philosophy?, transl. H. Tomlinson, G. Burchell, New York: Columbia University Press.

Domańska E. (1992) Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań; Wydawnictwo Poznańskie.

Falkowski T. (2020) Dyskurs historii nauki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fleck L. (1986) Crisis in Science. Toward a Free and More Human Science. Discussion on 'Science and Human Welfare', Science, July 8th, 1960, [in:] R. S. Cohen, T. Schnelle, ed., Cognition and Fact — Materials on Ludwik Fleck, Boston, Lanceste, Tokyo, Dordrecht: D. Riedel Publishing Company, pp. 153-158.

Geertz C. (2000), The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books.

Hoffmann K.-U. (2016) Normativity and Thick Aesthetic Concepts, “Aesthetic Investigations”, vol. 1,no. 2, pp. 319-327.

Kazimierska-Jerzyk W. (2018), KAMP GLAMOUR VINTAGE. Współczesne kategorie estetyczne, Łódź: WUŁ.

Kisiel P. (2004) Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce, “Principia”, no. XXXIX, pp. 205--2017.

Kleszcz R. (1998) O racjonalności: studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź; WUŁ.

Kleszcz R. (2004) Problem osobliwości nauk społecznych, “Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”, no. 3(51), pp. 141-162.

Kluszczyński R. W. eds. (2019) Bez granic. Przetworzone ciało-poszerzony mózg-rozproszona sprawczość/Beyond Borders. Processed Bidy-Expanded Brain-Distributed Agency, Gdańsk-Łódź: ŁAŹNIA. Center of Contemporary Art.

Muzeum antropocenu (2021), “Kultura Współczesna”, no. 1.

McGuire J. E., Tuchańska B. (1997) Sytuacja poznawcza — analiza ontologiczna, [in:] J. Goćkowski, M. Sikora eds., Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, pp. 141-159.

McGuire J. E., Tuchańska B. (2000) Science Unfettered. A Philosophical Study in Sociohistorical Ontology, Athens: Ohio University Press.

Pawłowski T. (1977) Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pawłowski T. (1980) On Concepts and Methods in the Humanities and Social Sciences, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Serres M. (1989) Pantoptic Theory, [in:] T. M. Kavanagh eds., The Limits of Theory, Stanford, California: Stanford University Press, pp. 25-47.

Sibley F. (2001) Particularity, Art And Evaluation, [in:] idem, Approach to Aesthetics. Collected Papers on Philosophical Aesthetics, J. Benson, B. Redfern, J. R. Cox ed., Oxford: Clarendon Press, pp. 88-103

Stengers I. (2010), Cosmopolitics I, transl. R. Bononno, Minneapolis, London: University of Minessota Press.

Twardoch-Raś E. (2021) Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Kraków: WUJ.

Tuchańska B. (2005) Historyczność nauki ujęta inaczej, [in:] E. Chmielecka, J. Jedlicki, A. Rychard, eds., Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, Szkoła Nauk Społeczych przy IFiS PAN.

Tuchańska B. (2010) , Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki, “Prace Kulturoznawcze”, no. XI, pp. 15-26.

Tuchańska B. (2012) Dlaczego prawd? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności, Warszawa: Poltext.

Tuchańska B. (2014) Ontologia kulturowa — zarys konstrukcji, “Diametros”, no. 41, pp. 127-151, https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/download/654/1051?inline=1 (03/05/2022).

Tuchańska B. (2014) Ontologia kulturowa: kulturowość bycia, “Diametros”, no. 42, pp. 262-289, https://diametros.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/691/761 (03/05/2022).

Wallis M. (1959) Koncepcje biologiczne w humanistyce, [in:] Fragmenty filozoficzne. Seria druga. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Warszawa: PWN, pp. 308-330.

Windelband W. (1988) History and Natural Science, transl. J. T. Lamiell, “Theory and Psychology”, no. 8(1), pp. 5-22.

Downloads

Published

2022-12-20