The Issue of (non)integration of Deaf and Hard of Hearing People in Relation to Art and Exhibitions in Poland

Keywords: accessibility, Deaf Land, Głusza, deaf culture, sign language, deaf art

Abstract

From the perspective of a deaf researcher and observer of social and cultural life, the word 'integration' means a more specific utopia on the ground of Polish social and cultural reality in relation to groups of people with disabilities.

Stereotypes resulting from the perception of people with disabilities strongly affect the perception of the deaf community and do not facilitate the organization of strictly cultural and artistic exhibitions in prestigious public places such as a museum.

The article describes two very important groundbreaking exhibitions of the deaf community, without references to the stereotype of disability that justifies the strategy of heterogeneity in the art world.

References

Allier-Guepin S. (2019), Ferdinand Berthier Premier militant Sourd du XIX e siècle, Editions Monica Companys, France

Czajkowska-Kisil M. (2014), Głusi, ich język i kultura, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, ed. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Uniwersytet Warszawski, pp. 17-35.

Deaf studies w Polsce (2014), volume 1, ed. M. Sak, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź.

Dunaj M. (2014), GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej, doctoral thesis, University of Lodz, p. 16, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/71973611.pdf (access: 25/06/2022).

Durr P. (1999), Deconstructing The Forced Assimilation of Deaf People Via De'Via Resistance and Affirmation Art, "Visual Anthropology Review" 15.2, pp. 47–68.

Durr P. (2006), De'Via: Investigating Deaf Visual Art, [in:] Deaf Studies Today!, Vol. 2, pp. 167-187.

Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro (2018), ed. E. Woźnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi, Łódź.

Forbes-Robertson A. (2004) DEAF ART: WHAT FOR? A critical ethnographic exploration of the discourses of Deaf visual artists, Center for Deaf Studies, USAThe article is available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.5481&rep=rep1&type=pdf (access: 25/06/2022

Głusza/Deaf Land – exh. cat., edited by D. Stanosz, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach, 2022.

Groce, Nora Ellen (1985), Everyone Here Spoke Sign Language: Hereditary Deafness on Martha's Vineyard, Cambridge, MA: Harvard University Pres

https://www.britishcouncil.pl/projekty/sztuka/sztuka-i-niepelnosprawnosc/europe-beyond-access (access: 25/06/2022).

https://deaf-art.org/ (access: 25/06/2022).

https://deaf-art.org/articles/ (access: 25/06/2022).

https://deviacurr.files.wordpress.com/2015/04/devia-manifesto-full-size-72-dpi.jpg (access: 25/06/2022), (own translation).

https://dovastidning.se/nyhet/ett-ar-efter-laws-bortgang/ (access: 25/06/2022).

https://ggwash.org/view/66281/deaf-urbanism-and-the-importance-of-building-accessible-cities (access: 25/06/2022).

https://ggwash.org/view/66282/why-we-all-need-deaf-urbanism (access: 25/06/2022)

https://www.injs-paris.fr/evenement/exposition-lhistoire-silencieuse-sourds-moyen-age-a-nos-jours (access: 25/06/2022).

https://krytykapolityczna.pl/kraj/kowalik-lis-glusi-to-niepelnosprawni-czy-moze-mniejszosc-kulturowa/ (access: 25/06/2022).

https://muzeumslaskie.pl/pl/glusza-2/ (access: 25/06/2022).

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278048 (access: 25/06/2022).

https://noetomalalie.hypotheses.org/717 (access: 25/06/2022).

https://noetomalalie.hypotheses.org/853 (access: 25/06/2022).

https://noetomalalie.hypotheses.org/754 (access: 25/06/2022).

https://www.offi.fr/expositions-musees/pantheon-2918/lhistoire-silencieuse-des-sourds-74335.html (access: 25/06/2022).

https://www.paris-pantheon.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/906c84dee7dad87c-d5ee3ab4d6792449.pdf (access: 25/06/2022).

https://www.paris-pantheon.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/906c84dee7dad87c-d5ee3ab4d6792449.pdf (access: 25/06/2022).

https://sztuka.pfron.org.pl/ (access: 25/06/2022).

https://www.yanous.com/tribus/sourds/sourds190802.html (accessed: 25/06/2022).

https://zacheta.art.pl/pl/europe-beyond-access (access: 25/06/2022).

https://zacheta.art.pl/pl/kalendar/konkurs-europe-beyond-access (access: 25/06/2022).

Kobosko J. (2007), Co to znaczy być osobą głuchą? Studia nad tożsamością osobową młodzieży głuchej ze słyszących rodzin, in: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych ed. Woźnicka E., Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź.

kpgd.miedzyuszami.pl/m/94-Deaf-Art-sztuka-osob-nieslyszacych (access:25/06/2022).

Lane H. (1996), Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, transl. T. Gałkowski, J. Kobosko, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Manen van J. (2014), Nancy Rourke: Deaf Artist Series, Empyreal Press

Osika G. (2011) Bunt jako czynnik równowagi społecznej, article available at: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1903/Bunt%20jako%20czynnik%20r%C3%B3wnowagii.%20Jamming%20-%20zag%C5%82uszanie%20kultury..pdf?sequence=1 (access: 25/06/2022).

Podgórska-Jachnik D. (2007), Głusi wśród słyszących — głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym, p.18 in: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, ed. Twardowska E., Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź, pp. 219-223.

Pieniążek, S. Dankiewicz M. (2018), Analiza tożsamości kulturowej Głuchych, in: “KWARTAL¬NIK NAUKOWY” 2(34)2018, p. 435. Article available at: https://www.stowarzyszeniefidesetra-tio.pl/Presentations0/2018-26Dankiewicz.pdf (access: 25/06/2022).

Podgórska-Jachnik D. (2013), Głusi. Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź. Article available at: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/ite-m/5537/Dorota%20Podgorska%20Jachnik%20Glusi%20emancypacje.pdf?sequence=1&isAllo¬wed=y (access: 25/06/2022).

Robinson J. (2003), Exploring the Work of Deaf Artists, www.curriculum.org

Skalny M. (2017), Stereotypy myślowe i uprzedzenia dotyczące osób niesłyszących, in: ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH Volumne LXX, 2017. Artcle available: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/119458/edition/103930/content/rocznik-komisji-nauk-pedagogicznych-stereotypy-myslowe-i-uprzedzenia-dotyczace-osob-nieslyszacych-skalny-magdalena-no-lxx?language=en (access: 25/06/2022).

Struck-Peregończyk M., Kurek-Ochmańska O. (2018), Wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie opiniotwórczej na przykładzie tygodnika “Polityka” w latach 1997–2016 in: “Przegląd Socjologii Jakościowej” vol. XIV no. 3, pp. 48-71. Article available at: http://www.qualitative-sociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Struck-Peregonczyk_Kurek-Ochmanska_sp.pdf (access: 25/06/2022).

Szczepankowski B. (1999), Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Teper-Solarz Z. (2016), GŁUSI – NA MARGINESIE “ŚWIATA SŁYSZĄCYCH”, in: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 44 2016: 14(1).

Twardowska. E. (ed.) (2008), Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź.

Wołosiuk B. (2013), Integracja osób z niepełnosprawnością – możliwości i bariery. Rozprawy Społeczne, 1 (VII), pp. 69-73. Article available at: http://rozprawyspoleczne.pswbp.pl/pdf/5.beata_wolosiuk_integracja_osob_z_niepelnosprawnoscia__tom_vii_nr_1_2013_art 5.pdf (access: 25/06/2022).

Published
2022-12-20