Dla autorów

Dla autorów

Wymogi redakcyjne

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusina@interia.pl

W celu dostarczenia tekstu można także kontaktować się z redaktorami:
Maria Barłowska marbar55@wp.pl
Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl
Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl
Witold Wojtowicz witold.wojtowicz@interia.pl
lub z sekretarzem redakcji:
Ewa Cybulska-Bohuszewicz ewa.cybulska@ibl.waw.pl
 
Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.