Indeksacja

Bazy indeksacyjne

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl oraz w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com i BazHum http://bazhum.muzhp.pl. Pismo jest także indeksowane w ERIH+.

Pełne wersje artykułów dostępne są na stronach CEEOL www.ceeol.com, EBSCO www.ebsco.com, a także na stronie IBL https://ibl.waw.pl/pl/meluzyna-dawna-literatura-i-kultura, DOAJ https://doaj.org oraz RCIN https://rcin.org.pl/dlibra.

Czasopismo figuruje w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki pod pozycją 31356 ("Unikatowy Identyfikator Czasopisma 497148"). Publikacje w "Meluzynie" otrzymują 20 punktów.