Koniunkturalizm epistemiczny, spekulacje i szablony pojęciowe. Kilka wniosków z opowieści o miejskiej „podklasie”

Słowa kluczowe: podklasa, Bourdieu, Koselleck, tworzenie pojęć, refleksyjność epistemiczna

Abstrakt

W mojej książce The invention of the ‘underclass’ [2022] przedstawiam, odwołując się do „dziejów pojęć” (niem. Begriffsgeschichte) Reinharta Kosellecka oraz socjologii refleksyjnej Pierre’a Bourdieu, mikrohistorię narodzin, upowszechnienia się i zaniku owego uwidocznionego w tytule, podszytego rasizmem demona potocznej wyobraźni (ang. racialized folk devil) dającego o sobie znać na styku badań naukowych, dziennikarstwa i oficjalnej filantropii podporządkowanej polityce. Rzeczona historia pokazuje sposób uprawiania polityki wiedzy dotyczącej grup mieszkańców metropolii, wywłaszczonych i odartych z godności – w związku z nią proponuję trzy pojęcia, które mogą pomóc badaczom w analizowaniu używania i nadużywania innych konstruktów nauk społecznych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dbałości o higienę myśli: „efekt leminga” odnoszący się do znanego fenomenu zachowań stadnych (przykładem szalony pęd ku „diasporze”); „konceptualną bańkę spekulacyjną” (jak w przypadku „kapitalizmu rasowego”) oraz „problematykę szablonową” (ang. turnkey problematics) (jak w przypadku „odpornego miasta” i „miasta kreatywnego”). Ponadto omawiam czynniki sprzyjające rozwojowi koniukturalizmu epistemicznego (ang. epistemic bandwagons), spekulacji oraz szablonów pojęciowych (turnkeys) i wskazuję kryteria tworzenia efektywnych pojęć i koncepcji, biorąc pod uwagę ich aspekt semantyczny (klarowność i neutralność), logiczny (spójność i specyfikę kategorialną) oraz heurystyczny (adekwatność empiryczną i płodność teoretyczną).

Bibliografia

Andersson David E., Åke E. Andersson, Charlotta Mellander (eds.). 2011. Handbook of creative cities. London: Edward Elgar Publishing.

Auletta Ken. 1982. The underclass. New York: Vintage (wyd. 2. poprawione: 1999).

Blumer Herbert. 2007 (1954). Jaki błąd tkwi w teorii społecznej? W: tegoż, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, 109–118. Kraków: Nomos.

Bourdieu Pierre. 2001. Science de la science et réflexivité. Paris: Raisons d’agir Éditions. (wydanie anglojęzyczne: Science of science and reflexivity, Cambridge: Polity Press, 2004).

Brede Johannes-Maximilian. 2010. Gibt es eine ‘neue städtische Unterklasse’? Armuts- und Ausländerquartiere in Berlin. Münich: Grin Verlag.

Brubaker Rogers. 2005. “The diaspora’s diaspora”. Ethnic and Racial Studies 28(1): 1–19.

Burayidi Michael A., Adriana Allen, John Twigg, Christine Wamsler (eds.). 2019. The Routledge handbook of urban resilience. New York: Routledge.

Burke Kenneth. 1966. Language as symbolic action. Berkeley: University of California Press.

Canguilhem Georges. 1955. La Formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris: Vrin.

Canguilhem Georges. 1981. Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d’histoire et de philosophie des sciences. Paris: Vrin.

Cohen Stanley. 1972. Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers. Oxford: Basic Blackwell (wydanie 3: 1987).

Dangschat Jens S. 1994. “Concentration of poverty in the landscapes of «Boomtown» Hamburg: The creation of a new urban underclass?”. Urban Studies 31(7): 1133–1147.

De León Jason. 2015. The land of open graves: Living and dying on the migrant trail. Berkeley: University of California Press.

Faist Thomas. 1993. “From school to work: Public policy and underclass formation among young Turks in Germany during the 1980s”. International Migration Review 27(2): 306–331.

Florida Richard. 2010 (2002). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: NCK.

Florida Richard. 2003. “Cities and the creative class”. City and Community 2(1): 3–19.

Florida, Richard. 2012. The new urban crisis: How our cities are increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle class – and what we can do about it. New York: Basic Books.

Gerring John. 1999. “What makes a concept good? A criterial framework for understanding concept formation in the social sciences”. Polity 31(3): 357–393.

Go Julian. 2021. “Three tensions in the theory of racial capitalism”. Sociological Theory 39(1): 38–47.

Hatuka Tali, Issachar Rosen-Zvi, Michael Birnhack, Eran Toch, Hadas Zur. 2018. “The political premises of contemporary urban concepts: The global city, the sustainable city, the resilient city, the creative city, and the smart city”. Planning Theory and Practice 19(2): 160–179.

Hauser Richard. 1999. “Tendenzen zur Herausbildung einer Unterklasse?”. In: Deutschland im Wandel. W. Glatzer, I. Ostner (Hrsg.), 133-145. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Häußermann Hartmut. 1997. “Armut in den Großstädten – eine neue städtische Unterklasse?". Leviathan 25(1): 12–27.

Huysmans Jef. 2008. “The jargon of exception. On Schmitt, Agamben and the absence of political society”. International Political Sociology 2(2): 165–183.

Jencks Christopher, Paul E. Peterson (eds.). 1991. The urban underclass. Washington, D.C.: The Brookings Institution.

Katz Michael B. (red.). 1993. The ‘underclass’ debate: Views from history. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Koselleck Reinhart. 2001. „O historyczno-politycznej semantyce przeciwstawnych pojęć asymetrycznych”. W: tegoż, Semantyka historyczna, 228–284. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Koselleck Reinhart. 2009. Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kronauer Martin. 1998. “Armut, Ausgrenzung, Unterklasse”. In: Großstadt: Soziologische Stichworte, H. Häußermann (Hrsg.), 126–146. Wiesbaden: VSA Verlag.

Merton Robert K. 1984. Socio-economic duration: A case study of concept formation in sociology. In: Conflict and consensus: A Festschrift in honor of Lewis A. Coser, W.W. Powell, R. Robbins (eds.), 262–285. New York: Free Press.

Mincy Ronald B. 1994. The underclass: Concept, controversy and evidence. In: Poverty and public policy: What do we know? What should we do?, S.H. Danziger, G.D. Sandefur, D.H. Weinberg (eds), 109–146. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Myrdal Gunnar. 1963. Challenge to affluence. New York: Random House.

Peck Jamie. 2005. “Struggling with the creative class”. International Journal of Urban and Regional Research 29(4): 740–770.

Phillips Kristin. 2018. An ethnography of hunger: Politics, subsistence, and the unpredictable grace of the sun. Bloomington: Indiana University Press.

Ralph Michael, Maya Singhal. 2019. “Racial Capitalism”. Theory and Society 48(6): 851–881.

Ricketts Erroll R., Isabel V. Sawhill. 1988. “Defining and measuring the underclass”. Journal of Policy Analysis and Management 7(2): 316–325.

Sartori Giovanni. 1970. “Concept misformation in comparative politics”. American Political Science Review 64(4): 1033–1053.

Slater Tom. 2021. Shaking up the city: Ignorance, inequality and the urban question. Berkeley: University of California Press.

Teschke Benno Gerhard. 2011. “Fatal attraction: A critique of Carl Schmitt’s international political and legal theory”. International Theory 3: 179–227.

Vale Lawrence J. 2014. “The politics of resilient cities: Whose resilience and whose city?”. Building Research and Information 42(2): 191–201.

Wacquant Loïc. 2008. Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality. Cambridge: Polity Press.

Wacquant Loïc. 2014. “Marginality, ethnicity and penality in the neoliberal city: An analytic cartography”. Ethnic and Racial Studies 37(10): 1687–1711.

Wacquant Loïc. 2022a. “Epistemic bandwagons, speculation, and turnkeys: Some lessons from the tale of the urban ‘underclass’”. Thesis Eleven 173(1): 82–92. https://doi.org/10.1177/07255136221121705.

Wacquant Loïc. 2022b. The invention of the ‘underclass’: A study in the politics of knowledge. Cambridge: Polity Press.

Weber Max. 2004 (1904). „Obiektywność” poznania społeczno-naukowego i społeczno-politycznego. W: tegoż, Racjonalność, władza, odczarowanie, przeł. Marian Holona, 133–194. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wilson William Julius. 1987. The truly disadvantaged: The inner city, the underclass and public policy. Chicago: University of Chicago Press (wydanie rozszerzone: 2012).

Wittgenstein Ludwig. 2000. Uwagi różne. Kraków: Wydawnictwo KR.

Opublikowane
2023-03-15
Dział
Artykuły