Cel i zakres tematyczny

Przegląd Socjologiczny to kwartalnik wydawany głównie dla polskiego środowiska socjologicznego, jednak śledzący rozwój badań społecznych i teorii socjologicznej nie tylko w kraju, lecz także na świecie. Ukazuje się od 1930 roku (jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce), początkowo tylko w wersji drukowanej, a obecnie także w wersji elektronicznej w otwartym dostępie.

Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim, ze wszystkich dziedzin socjologii i dyscyplin pokrewnych, o ile zagadnienie jest ujmowane z perspektywy socjologicznej. Publikujemy także recenzje książek.

Dla Redakcji czasopisma ważne jest także inicjowanie socjologicznych dyskusji, dlatego chętnie publikujemy różne formy esejów, polemik i debat.

Naszym mottem jest: Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle. /Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku z przygotowaniem I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./