POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

 COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA - MNiSW

Acta Geographica Lodziensia znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów

 

Aktualny numer

Tom 110 (2020)

Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_pl_w6.jpg

Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

WNG_transparent_pl.png

REDAKTORZY TOMU: Piotr Kittel, Andrey Mazurkievich

 

Opublikowane: 2020-12-24

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery