Continuous publishing

2021-02-27

Informujemy, że od zeszytu nr 1/2021 artykuły będą publikowane na bieżąco ("continuous publishing"). Oznacza to, że najpierw opublikujemy na naszej stronie pojedyncze artykuły, a następnie, kiedy wszystkie artykuły zaplanowane do danego zeszytu będą gotowe, zostaną one połączone i zaprezentowane jako jeden zbiorczy zeszyt.