Zarys etyki etnografii tematów trudnych. Kontekst (uczestniczących) badań w działaniu „u siebie” (participatory action research at home) na zlecenie

Bibliografia

Abu-Lughod Lila. 1991. Writing against culture. In: Recapturing anthropology: Working in the present, R.G. Fox (ed.), 137–162. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

Czaplicka Maria A. 2013. Mój rok na Syberii. Toruń: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Elie D. Serge. 2006. „Anthropology and post-colonial thought: The paradoxical quest for positionality”. Studies in Social and Political Thought 12: 53–72.

Fluehr-Lobban Carolyn (ed.). 1991. Ethics and the profession of anthropology. Dialogue for a new era. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Geertz Clifford. 2005. Opis gęsty: W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury. W: Interpretacja kultur, C. Geertz, 17–47. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hastrup Kirsten. 2008. Droga do antropologii: Między doświadczeniem a teorią. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hastrup Kirsten. 2018. „Świadomość mięśniowa. Wytwarzanie wiedzy w Arktyce”. Teksty Drugie 1: 127–153. https://journals.openedition.org/td/883#tocto1n4 [dostęp: 01.02.2020].

Hyży Ewa. 2010. „Teorie emocji a etyka troski w kontekście psychologii K. Dąbrowskiego”. HEKSIS 1. https://heksis.dezintegracja.pl/teorie-emocji-a-etyka-troski-w-konteksciepsychologii-k-dabrowskiego/ [dostęp: 21.12.2019].

Iwańska Alicja. 1968. Świat przetłumaczony. Paryż: Instytut Literacki.

Johansson Leanne. 2015. “Dangerous liaisons: Risk, positionality and power in women’s anthropological fieldwork”. Journal of the Anthropological Society of Oxford 7(1): 55–63.

Kaniowska Katarzyna. 1999. Opis – klucz do rozumienia kultury. Seria PTL „Łódzkie Studia Etnograficzne” 39. Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Kaniowska Katarzyna, Noemi Modnicka (red.). 2010. Etyczne problemy badań antropologicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konecki Krzysztof. 2020. „Uwagi na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologii”. Przegląd Socjologii Jakościowej 16(2): 188–207. DOI: 10.18778/1733-8069.16.2.11 [dostęp: 20.06.2020].

Kościańska Agnieszka. 2004. „Ku odpowiedzialności. Etnologia w Polsce: Tradycje i wyzwania”. (op. cit.). Maszyna Interpretacyjna. Pismo Kulturalno-Społeczne 19–20(6–7): 12–13.

Kubica Grażyna. 2016. “How ‘native’ is my ‘native anthropology’? Positionality and the reception of the anthropologist’s work in her own community – a reflexive account”. Cargo. Journal for Cultural and Social Anthropology 14(1–2): 81–99.

Kuźma Inga B. (red.). 2013. Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kuźma Inga B. 2015. Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lacoste-Dujardin Camille. 2002. Dialogue de femmes en ethnologie. Paris: La Découverte.

Lutyńska Krystyna. 2000. „Problemy drażliwe w badaniach socjologicznych w Polsce”. ASK 9: 51–63.

Męcfal Sylwia. 2012. „Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk «trudnych»”. Przegląd Socjologiczny 61(1): 156–178.

Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich. Antropologia przeciw dyskryminacji. https://zjazd.weebly.com [dostęp: 27.12.2019].

Nagar Richa, Susan Geiger. 2007. Reflexivity and positionality in feminist fieldwork revisited. In: Politics and Practice in Economic Geography, A. Tickell, E. Sheppard, J. Peck, T. Barnes (eds.), 267–278. London: Sage.

Noddings Nel. 1984. Caring: A feminine approach to ethics and moral education. Berkeley: University of California Press.

Pietrowiak Kamil, Sandra Tworkowska, Joanna Zdobylak. 2013. „Etnograficzny tandem, czyli na ślepo w nieznane”. Tematy z Szewskiej 2(10): 25–63.

Robotycki Czesław. 1998. Nie wszystko jest oczywiste, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rostocki Andrzej. 1974. Pytania drażliwe w wywiadzie socjologicznym. W: Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych (3), Z. Gostkowski (red.), 119–147. Warszawa: IFiS PAN.

Sultana Farhana. 2007. “Reflexivity, positionality and participatory ethics: Negotiating fieldwork dilemmas in international research”. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 6(3): 374–385.

Surmiak Adrianna. 2019. „Komisje etyczne dla badań społecznych w Polsce. Perspektywa socjologów i antropologów społeczno-kulturowych”. Studia Socjologiczne 4(235): 157–182. DOI: 10.24425/sts.2019.126163 [dostęp: 15.06.2020].

Tillion Germaine. 2000. Il était une fois l’ethnographie. Paris: Édition du Seuil.

Zawistowicz-Adamska Kazimiera. 1948. Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie. Warszawa: Polski Instytut Służby Społecznej.

Opublikowane
2020-11-23
Dział
Esej