Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w6.jpg logo_EK-SOC_pl.jpg 

REDAKTORZY TOMU:  Agnieszka Golczyńska-Grondas, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Opublikowane: 2018-12-30