Stefan Morawski and Grzegorz Sztabiński: several comments on the background of neo-avant-garde art

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/AI/2021/23/4

Keywords:

Stefan Morawski, Grzegorz Sztabiński, neo-avant-garde art, neo-avant-garde artist, post-modernist artist

Abstract

In the article, the author attempts to answer the question to what extent Stefan Moraw- ski's and Grzegorz Sztabiński's views on neo-avant-garde art were convergent or identical. The first stage on the way to answering this question is the reconstruction of Grzegorz Sztabiński's standpoint on the crisis of culture and the role of neo-avant-garde art in it. The second stage is the reconstruction of Stefan Morawski's contexts of understanding the art practised by Grzegorz Szta- biński. The third one, which provides a fundamental answer to the question posed in the introduction, is the confrontation of the axiological dimension of neo-avant-garde art with postmodernist art. The author argues for axiological convergence in the decisions of Grzegorz Sztabiński and Stefan Morawski in favour of neo-avant-garde art confronted with postmodernist art

References

Fuchs Elżbieta, Sztabiński Grzegorz ed. (2006) Retrospekcja. Grzegorz Sztabiński: obrazy, rysunki, instalacje, Łódź: the City Art Gallery in Łódź.

Lippmann Walter (1922) Public Opinion, New York: Macmillan.

Lorenc Iwona, Sztabiński Grzegorz (2013) Logos, Mythos and Avant-garde Art. The Philosophical and Aesthetic Views of Stefan Morawski, [in:] 20th Century Aesthetics in Poland. Masters and Their Followers, ed. K. Wilkoszewska, Warszawa: Semper.

Morawski Stefan (1993) Artyści awangardy w okresie postmodernizmu [an exhibition of works of: Jan Chwałczyk, Wanda Gotkowska, Julian H. Raczko and Grzegorz Sztabiński], “Exit”, no. 4, pp. 652-654.

Morawski Stefan (1975) Awangarda XX wieku – stara i nowa, “Miesięcznik Literacki”, no. 3, pp. 53-72.

Morawski Stefan (1989) Coments on G. Sztabiński’s self – presentation, “Leonardo”, vol. 22, no. 2.

Morawski Stefan (1987) Czy zmierzch estetyki?, [in:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, vol. 1, ed. S. Morawski, Warszawa: Czytelnik.

Morawski Stefan (1996) Mitologiczne aspekty postmodernizmu (jeden z papierków lakmusowych „kryzysu kultury”), “Konteksty”, nos. 1 – 2.

Morawski Stefan (1985) Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Morawski Stefan (1999) Niewdzięczne rysowanie mapy... O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Morawski Stefan (1985) Od ethosu sztuki do ethosu artysty poza sztuką, [in:] Etos sztuki, ed. M. Gołaszewska, Warszawa – Kraków: PWN.

Morawski Stefan (1984) O etosie artysty poza sztuką, “Znak”, no. 7, pp. 918-928.

Morawski Stefan (1985) O słabościach praxis neoawangardowej i niedostatkach teorii awangardy, [in:] Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, ed. U. Czartoryska, R. W. Kluszczyński, Warszawa – Łódź: PWN.

Morawski Stefan (1998) O sytuacji artysty w świece efemeryd, “Twórczość”, no. 3.

Morawski Stefan (1986) O twórczości Grzegorza Sztabińskiego, Łódź: An individual exhibition catalogue.

Morawski Stefan (1982) Rozmyślania bez tytułu, [in:] Sztuka otwarta. Parateatr II, ed. B. Litwiniec, Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego “Kalambur”.

Przybysz Piotr J. (2010) Filozofia sztuki Stefana Morawskiego, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Przybysz Piotr J. (2009) O nieusuwalności stereotypów i tożsamości zbiorowej, [in:] Estetyka i filozofia sztuki. Tradycje, przecięcia, perspektywy. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. Bohdana Dziemidok, ed. Monika Bokiniec, Piotr J. Przybysz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Sztabiński Grzegorz (2004/5), Artysta: definiowanie, redefiniowanie, oddefiniowanie, “Dyskurs”, no. 2.

Sztabiński Grzegorz (1994) Etos awangardy, etos filozofii a postmodernizm, “Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, no. 4, pp. 89-93.

Sztabiński Grzegorz (1984), Filozof i awangarda, [in:] Stefan Morawski – szkic do portretu. Materiały z okazji jubileuszu 60-lecia, Łódź: Art Forum.

Sztabiński Grzegorz (2001) Historia a kontemporaryzm. Problem wartości sztuki w świecie wolnych powiązań, [in:] Wobec świata wartości. Księga pamiątkowa w 45-lecie pracy Profesora Bohdana Dziemidok, ed. H. Szabała, W. Pepliński, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Sztabiński Grzegorz (2011) Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Sztabiński Grzegorz (2020) Inne pojęcia estetyki, Kraków: Universitas.

Sztabiński Grzegorz (1988) Kryzys sztuki – kryzys estetyki, “Studia Filozoficzne”, no. 11, pp.165-172.

Sztabiński Grzegorz (2013) Kultura ponowoczesna a etos sztuki, “Zeszyty Artystyczne”, no. 23, pp. 129-134.

Sztabiński Grzegorz (2003) Neoawangarda i postmodernizm. Refleksje Stefana Morawskiego nad sztuką współczesną, [in:] Przekraczanie estetyki, ed. Z. Rosińska, A. Łabuńska, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Sztabiński Grzegorz (2010), Oddefiniowanie artysty, “Sztuka i Filozofia”, no. 36.

Sztabiński Grzegorz (1978) Pejzaże Logiczne, Gdańsk: GN Art Gallery of the Association of Polish Artist Photographers and the Regional Centre for Culture.

Sztabiński Grzegorz (1979) Transcendencja 1978 [Stanisław Filko], ed. S. Filko, L. Brogowski, G. Sztabiński, Gdańsk: Galeria gn [nieco gniewnych].

Sztabiński Grzegorz (1992) Transgresja w sztuce awangardowej a twórczość lat osiemdziesiątych, [in:] W kręgu zagadnień awangardy, ed. G. Gazda, G. Szymczyk-Kluszczyńska, Łódź: Acta Universitatis Lodziensis

Downloads

Published

2021-11-25