POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

PUNKTACJA - MEiN

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 punktów

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 72 Nr 3 (2023)
					Pokaż Tom 72 Nr 3 (2023)

REDAKTORZY TOMU: Adam Mrozowicki, Julia Kubisa

Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

logo_EK-SOC_pl.jpg        03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_120.pn

Opublikowane: 2023-09-15

Artykuły

 • Innowacja, kontrola, opór, normalizacja: pracownicze sposoby radzenia sobie z pandemicznym kryzysem w miejscu pracy

  Adam Mrozowicki
  9-38
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/1
 • W stronę nowej podmiotowości politycznej. Protesty aborcyjne, teoria społecznej reprodukcji i procesy demokratyzacji

  Magdalena Grabowska
  39-67
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/2
 • Praktyki solidarności, przemoc państwa i chroniczność kryzysów w dobie pandemii

  Justyna Struzik
  69-92
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/3
 • Konflikt upłciowiony. Spór zbiorowy i strajk z perspektywy liderów i liderek organizacji związkowych

  Katarzyna Rakowska
  93-116
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/4
 • Doświadczanie i przewidywanie kryzysu przez polskie gospodarstwa domowe w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19

  Marta Olcoń-Kubicka, Paweł Kubicki, Łukasz Posłuszny, Joanna Felczak
  117-142
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/5
 • Troska jako katalizator oporu. Przypadek pracowników niezrzeszonych

  Olga Gitkiewicz
  143-170
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/6
 • Wpływ obostrzeń sanitarnych na realizację badań terenowych w społeczności zróżnicowanej wyznaniowo

  Paweł Orzechowski
  171-195
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/7
 • Społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatu w środowisku miejskim na przykładzie Gdańska

  Małgorzata Dymnicka, Paweł Starosta, Jarosław Załęcki
  197-216
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/8

Recenzje

 • Laboratoria walki klas. O stosunkach klasowych w platformach pracy na żądanie

  Bartosz Mika
  217-221
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/9
Wyświetl wszystkie wydania