Tom 67 Nr 3 (2018)

					Pokaż Tom 67 Nr 3 (2018)

 

Tom 67 Przeglądu Socjologicznego jest finansowany w ramach umowy 696/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_mnisw_pl_w6.jpg logo_EK-SOC_pl.jpg 

REDAKTORZY TOMU: Adam Bartoszek, Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka

 

Opublikowane: 2018-12-01

ARTYKUŁY

 • Naruszenia prawa pracy jako innowacje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  Karol Muszyński
  9-34
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/1
 • Prekaryjność na rynku pracy a alienacja polityczna

  Anna Kiersztyn
  35-61
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/2
 • Wyzysk bułgarskich migrantów w Europie: mechanizmy radzenia sobie

  Maria Velizarova, Vassil Kirov
  63-84
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/3
 • Praca w życiu wielodzietnych kobiet doświadczających ubóstwa w kontekście reform polityki rodzinnej w Polsce – kontynuacja czy zmiana?

  Izabela Kaźmierczak-Kałużna
  85-110
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/4
 • Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej

  Justyna Sarnowska, Dominika Winogrodzka, Paula Pustułka
  111-134
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/5
 • Pstrokaty świat. Prywatyzacja jako siła napędowa ewolucji stosunków pracy w Polsce

  Jan Czarzasty
  135-153
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/6
 • Przemiana pokoleniowa w firmach rodzinnych a struktura rozkładu kapitałów w strategiach reprodukcyjnych

  Łukasz Trembaczowski
  155-178
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/7
 • Nowoczesne powieści przemysłowe a socjologia przemysłu. Porównanie między weimarskimi Niemcami i Włochami po II wojnie światowej

  Erik de Gier
  179-196
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.3/8

RECENZJE