Zespół redakcyjny

Redaktor NaczelnyIrena Jaros - BIO - irena.jaros@uni.lodz.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczny –  Katarzyna Sicińska - katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcji –  Ewelina Zając (Uniwersytet Łódzki)

Redaktor Językowy – Monika Poradecka

Rada Redakcyjna:

Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki)

Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Júlia Dudášová-Kriššáková (Uniwersytet Preszowski, Preszów)

Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy)

Pawło Hrycenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

Karmen Kenda-Jež (Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki, Lublana)

Michael Moser (Uniwersytet Wiedeński)

Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki)

Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

Anna Strokowska (Uniwersytet Łódzki)