Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBNIndex Copernicus, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus, CrossRef (DOI).


Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:
1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym,
2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)