Przysłówek w systemie substantiwów i predykatów języka białoruskiego

Прыслоўе ў сістэме прадметных і прэдыкатных слоў беларускай мовы

Autor

  • Вікторыя Голубева Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/1

Artykuł w języku rosyjskim

Artykuł poświęcony jest kategorialnemu statusowi przysłówków we współczesnym języku białoruskim. Przysłówek jest uważany za jednostkę pochodną, która łączy cechy rzeczowników i predykatów. Pokazano, że przysłówek nie należy do żadnej z tych klas. Przysłówki powstają z rzeczowników tracących znaczenia konkretne i wyabstrahowane. Ta część mowy jest bliższa predykatom, ponieważ może być głównym predykatem w wypowiedzi. Ponadto czasami przysłówek wyraża dodatkową predykatywę i w rezultacie komplikuje strukturę semantyczną zdania. Jednak główną jego funkcją jest modyfikator okolicznikowy, który nie jest predykatem.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Голубева, В. (2019). Przysłówek w systemie substantiwów i predykatów języka białoruskiego: Прыслоўе ў сістэме прадметных і прэдыкатных слоў беларускай мовы. Rozprawy Komisji Językowej, 65, 19–35. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/239

Numer

Dział

Artykuły