Nazwy stopni pokrewieństwa w dialektach słowackich

Pomenovanie príbuzenských vzťahov po rodičoch v slovenských nárečiach

Autor

  • Petra Kollárová Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/4

Artykuł w języku słowackim

Tematem artykułu jest analiza i interpretacja nazewnictwa stopni pokrewieństwa na terenach dialektów słowackich. W tekście wykorzystany został niepublikowany materiał gwarowy z archiwum Instytutu Językoznawstwa Ľ. Štúra SAV. Wybrano z niego do analizy cztery charakterystyczne nazwy określające członków rodziny, a mianowicie leksemy: wujek, ciocia, stryj, stryjna. Podstawą interpretacji jest terytorialne rozmieszczenie badanych leksemów oraz ich budowa słowotwórcza, ustalone pod wpływem międzykulturowych kontaktów, mających znaczenie dla ich aktualnego stanu. Do tekstu zostały dołączone mapy dialektów z terytorialnym rozmieszczeniem zjawisk, będące wiarygodnym punktem wyjścia do obserwacji badanych zjawisk w szerszym słowiańskim kontekście.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Kollárová, P. (2019). Nazwy stopni pokrewieństwa w dialektach słowackich: Pomenovanie príbuzenských vzťahov po rodičoch v slovenských nárečiach. Rozprawy Komisji Językowej, 65, 51–62. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/246

Numer

Dział

Artykuły