Znaczenie i funkcja motywu kaliny w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych

Meaning and function of viburnum motives in folk songs from Warmia and Masuria

Autor

  • Ewelina Lechocka Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/5

Artykuł prezentuje analizę motywu kaliny w antologiach warmińsko-mazurskich pieśni ludowych zebranych w XIX i XX wieku. Celem niniejszych badań było określenie funkcji słownictwa botanicznego w tekstach folklorystycznych oraz zestawienie poetyckiej reprezentacji motywu kaliny z jej rolą w życiu i kulturze mieszkańców Warmii i Mazur. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, motyw kaliny wykorzystany jest w pieśniach w różnorodnych funkcjach: mimetycznej, przedmiotowej, symbolicznej i dekoracyjnej, co powoduje, że twórczość ludowa i funkcjonujące w niej wątki botaniczne stanowią niezwykle cenne źródło informacji o tożsamości ludności wiejskiej pochodzącej z terenów Warmii i Mazur. Wykorzystanie motywu kaliny w pieśniach charakteryzuje się bowiem znacznym podobieństwem do rzeczywistości empirycznej, w której roślina ta odgrywa dużą rolę zarówno w życiu codziennym, jak i w kulturze niematerialnej.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Lechocka, E. (2019). Znaczenie i funkcja motywu kaliny w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych: Meaning and function of viburnum motives in folk songs from Warmia and Masuria. Rozprawy Komisji Językowej, 65, 63–83. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/247

Numer

Dział

Artykuły