O frazeologii w słownikach historycznych języka polskiego z XIX i początku XX wieku

About phraseology in Polish language dictionaries of the 19th and early 20th century

Autor

  • Agnieszka Piela Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/9

W polskiej lingwistyce od kilkudziesięciu lat obserwuje się marginalność studiów poświęconych dawnej warstwie frazeologicznej. Wpływ na ograniczone badania frazeologii historycznej wywierają różne czynniki. Jednym z nich są źródła leksykograficzne. Okazuje się, że w diachronicznym opisie frazeologii zmuszeni jesteśmy korzystać z historycznych słowników ogólnych (też gwarowych) polszczyzny. Niniejsze rozważania poświęcone zostały charakterystyce rejestracji frazeologii w wybranych słownikach języka polskiego, tj. w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego oraz w tak zwanym Słowniku wileńskim i Słowniku warszawskim.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Piela, A. (2019). O frazeologii w słownikach historycznych języka polskiego z XIX i początku XX wieku: About phraseology in Polish language dictionaries of the 19th and early 20th century. Rozprawy Komisji Językowej, 65, 137–153. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/252

Numer

Dział

Artykuły