Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті

O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych w rozwój ukraińskiego języka literackiego w xix wieku

Autor

  • Андрій Даниленко Modern Languages and Cultures Department (Katedra Nowożytnych Języków i Kultur), Pace University

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/6

Artykuł w języku ukraińskim

Artykuł dotyczy wkładu trzech ukraińskich kapłanów prawosławnych, Wasyla Hreczułewycza (1791–1870), Stefana Opatowycza (1832–1892) oraz Ioanna Babczenki (?–?), w rozwój ukraińskiego języka literackiego w połowie XIX wieku. Szczegółowo omówiony został język zbiorów ich kazań i innych prac homiletycznych, opublikowanych przed cyrkularzem Wałujewa z 1863 r. na rosyjskiej Ukrainie. Analizie poddano cechy ich idiolektów opartych na języku ojczystym, które autor artykułu zaproponował umieścić na skali normalizacji języka ukraińskiego w XIX wieku. Zauważono, że idiolekt wielebnego Opatowycza jest najbliższy współczesnemu językowi ukraińskiemu. Autor stwierdza, że wkład ukraińskich kapłanów prawosławnych znad Dniepru w rozwój ukraińskiego języka literackiego może z łatwością konkurować z podobnym wkładem księży greckokatolickich na zachodnich ziemiach monarchii austro-węgierskiej.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Даниленко, А. (2019). Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті: O wkładzie ukraińskich kapłanów prawosławnych w rozwój ukraińskiego języka literackiego w xix wieku. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 99–110. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/267

Numer

Dział

Artykuły