Если бы да (к)абы: особенности форм условного наклонения в Пересопницком Евангелии 1556–1561 гг.

Jesli by da (k)aby: cechy charakterystyczne form trybu warunkowego w Ewangeliarzu Peresopnickim z lat 1556–1561

Autor

  • Екатерина Смирнова Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Сектор теоретической семантики

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/26

Artykuł w języku rosyjskim

Celem niniejszej pracy jest ustalenie etapów kształtowania się trybu warunkowego w prostej mowie (języku ruskim XVI–XVII w.) na materiale Ewangeliarza Peresopnickiego. Język ruski, ściśle związany z językiem mówionym i zmieniający się razem z nim, odzwierciedla wariantywność gramatyczną – w tym wypadku form trybu warunkowego. W artykule przedstawiono zrekonstruowane na podstawie materiału badanego zabytku paradygmaty z różnymi wariantami użycia trybu warunkowego w prostej mowie. Zauważono, że w Ewangeliarzu przeważają modele językowe zbieżne z polskimi (kalki gramatyczne), ale jednocześnie zachowujące cechy wschodniosłowiańskie.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Смирнова, Е. (2019). Если бы да (к)абы: особенности форм условного наклонения в Пересопницком Евангелии 1556–1561 гг.: Jesli by da (k)aby: cechy charakterystyczne form trybu warunkowego w Ewangeliarzu Peresopnickim z lat 1556–1561. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 445–460. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/288

Numer

Dział

Artykuły