(Nie)obecność partykuły pytajnej da li w języku chorwackim

_________________________________

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/5

Słowa kluczowe:

chorwacki język standardowy, partykuła pytajna, puryzm językowy, korpusy językowe

Abstrakt

Rozpad języka serbsko-chorwackiego, a w rezultacie powstanie współczesnego języka chorwackiego, oznaczało nasilenie purystycznej polityki językowej w Chorwacji, mającej za zadanie usunięcie licznych elementów językowych uznanych arbitralnie za serbskie. Głównym celem artykułu jest zbadanie obecności jednej z takich form – partykuły pytajnej da li – w chorwackich opracowaniach normatywnych po 1990 roku, popularnych poradnikach językowych, opracowaniach naukowych oraz korpusach narodowych języka chorwackiego. Dzięki temu będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy wysuwane przez większość chorwackich normatywistów tezy dotyczące tej konstrukcji mają racjonalne uzasadnienie.

 

BIBLIOGRAFIA

Babić Stjepan, Moguš Milan, 2010, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb.

Barić Eugenija, Lončarić Mijo, Malić Dragica, Pavešić Slavko, Peti Mirko, Zečević Vesna, Znika Marija, 2005, Hrvatska gramatika, wyd. 4, Školska knjiga, Zagreb.

Brabec Ivan, 1984, 100 jezičnih savjeta, wyd. 3, Školske novine, Zagreb.

Brodnjak Vladimir, 1991, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb.

Czerwiński Maciej, 2005, Język – ideologia – naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Wydawnictwo scriptum, Kraków.

Guberina Petar, Krstić Kruno, 1940, Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika, Matica hrvatska, Zagreb.

Hudeček Lana, Vukojević Luka, 2007, Da li, je li i li – normativni status i raspodjela, „Rasprave IHJJ”, no. 33, s. 217–234.

Jonke Ljudevit, 1965, Književni jezik u teoriji i praksi, Znanje, Zagreb.

Kordić Snježana, 2010, Jezik i nacionalizam, Durieux, Zagreb.

Krmp otić Marijan, 1992, Jezični priručnik, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb.

Oczkowa Barbara, 2006, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Wydawnictwo Lexis, Kraków.

Protuđer Ilija, 2004, Pravilno govorim hrvatski 4, Naklada Protuđer, Split.

Raguž Dragutin, 1997, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb.

Silić Josip, Pranjković Ivo, 2005, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.

Težak Stjepko, Babić Stjepan, 2009, Gramatika hrvatskoga jezika, wyd. 17, Školska knjiga Zagreb.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-19

Jak cytować

Fałowski, P. (2020). (Nie)obecność partykuły pytajnej da li w języku chorwackim: _________________________________. Rozprawy Komisji Językowej, 67, 61–73. https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/5

Numer

Dział

Artykuły