Współczesna polska wieś – pogranicze języków i kultur

_________________________________

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/14

Słowa kluczowe:

współczesna wieś, kultura, język, pogranicze

Abstrakt

W niniejszym artykule współczesna polska wieś definiowana jest jako szczególny rodzaj pogranicza kulturowego istniejącego w konkretnej przestrzeni geograficznej (terytorialnej) oraz wirtualnej. Sąsiedztwo pozostających w kontakcie kultur sprzyja wartościowaniu i nieustannym wyborom, a czynnikiem decydującym o zapożyczaniu danego elementu jest wrodzona moc języka i większa atrakcyjność „innej” kultury.

 

BIBLIOGRAFIA

Babiński Grzegorz, 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Czopek-Kopciuch Barbara, 2013, Pogranicze, w: K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, red., Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. IX: Po–Q, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Engelking Anna, Golachowska Ewa, Zielińska Anna, Tożsamość, język i pamięć w sytuacji pogranicza. Uwagi wprowadzające, w: tychże, red., Tożsamość– język – rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 7–24.

Handke Kwiryna, 2008, Socjologia języka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława, 2014, O kulturze ludowej: nigdy nie było? Jest czy jej nie ma? Sonda internetowa. Głosy praktyków, w: B. Fatyga, R. Michalski, red., Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, PracowniaWydawnicza Andrzej Zabrowarny, Warszawa, s. 63–65.

Kurek Halina, 2009, Polska wieś południowo-wschodniego pogranicza – trzy typy języka i kultury (na przykładzie regionu krośnieńskiego), w: M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, red., W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 123–133.

Miodunka Władysław, 2003, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: J. Bartmiński, J. Szadura, red., Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 2: Warianty języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 12–16.

Nadać ulicy odpowiednią nazwę to sztuka nie lada, https://pomorskie.naszemiasto.pl/nadac-ulicy-odpowiednia-nazwe-to-sztuka-nie-lada/ar/c4-1759949 (dostęp: 18.11.2018).

Nikitorowicz Jerzy, 1995, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r., poz. 1636).

Reszczyński Jarosław, 2004, Polskie kresy – mit i codzienność. Limites Patriae, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej”, z. 1, s. 7–22.

Rusek Halina, 2003, Tożsamość pogranicza. Wprowadzenie, w: Z. Kłodnicki, H. Rusek, red., Pogranicze kulturowe i etniczne w Polsce, „Archiwum Etnograficzne”, t. 41, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 7–10.

Ruś Szlachtowska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruś_Szlachtowska (dostęp: 27.10.2018).

Sadowski Andrzej, 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Sobolewska Katarzyna, 2002, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 2: Przestrzeń, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Straczuk Justyna, 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Uliasz Stanisław, 1997, O kategorii pogranicza kultur, w: C. Kłak, red., Pogranicze kultur, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów, s. 9–20.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612).

Wieprz wprowadza nazwy ulic we wsiach. Ludzie obawiają się kosztów wymiany dokumentów, https://gazetakrakowska.pl/wieprz-wprowadza-nazwy-ulicwe-wsiach-ludzie-obawiaja-sie-kosztow-wymiany-dokumentow/ar/3750571 (dostęp: 18.11.2018).

Pobrania

Opublikowane

2020-01-19

Jak cytować

Kurek, H. (2020). Współczesna polska wieś – pogranicze języków i kultur: _________________________________. Rozprawy Komisji Językowej, 67, 209–217. https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/14

Numer

Dział

Artykuły