Archiwum

 • Varia Archaeologica et Numismatica
  Tom 69 (2023)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
  TEMAT TOMU:  Varia Archaeologica et Numismatica

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

  mceclip2.png     mceclip3.jpg

 • Tom 68 (2022)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
  TEMAT TOMU:  Aρχαιολογία καὶ νομισματικά /Archaeology and numismatics

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

    03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res2.png              Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3001.j

 • Tom 67 (2021)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
  TEMAT TOMU:  Ποικίλα 3/ Variety 3

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

   Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3001.jpg

 • Tom 66 (2020)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
  TEMAT TOMU: Ποικίλα 2/ Variety 2

  Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

  logo_mnisw_pl_w6.jpg        Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_300.jpg

 • Tom 65 (2019)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek
  TEMAT TOMU: Ποικίλα/ Variety

  Zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
  logo_mnisw_pl_w6.jpg       Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3002.jpg

 • Tom 64 (2018)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek

  TEMAT TOMU: Studia Antiquitatis Aegyptiacae, Graecae Hellenisticae, Romanaeque

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

  Fundacja_Jażdżewskiego_logo_res_3002.j

 • Tom 63 (2017)

  REDAKTORZY TOMU: Piotr Papiernik, Dominik Płaza

  TEMAT TOMU: Nowe dane do badań epoki kamienia

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

   

 • Tom 62 (2016)

  REDAKTORZY TOMU: Mariusz Mielczarek

  TEMAT TOMU: Varia Archaeologica et Numismatica

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

   

   

 • Tom 61 (2015)

  REDAKTOR TOMU: Mariusz Mielczarek

  TEMAT TOMU: Pieniądz na pograniczach

  Wydano z pomocą finansową Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

 • Tom 60 (2014)

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej

  Wydano z pomocą finansową Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Łodzi

 • Tom 59 (2013)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: "Broń zwierciadłem epoki". ANDRZEJA NADOLSKIEGO bronioznawcze dokonania i inspiracje

 • Tom 58 (2012)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem

 • Tom 57 (2011)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Terra incognita. Archeologiczne studia nad późnośreniowieczną i nowożytną wsią

 • Tom 56 (2010)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne

 • Tom 55 (2009)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą

 • Tom 54 (2008)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu

 • Tom 53 (2007)

   

  REDAKTOR TOMU: Witold Świętosławski

  TEMAT TOMU: Od pradziejów po współczesność Archeologiczne wędrówki