Zaproszenie do przesyłania głosów w dyskusji nt. biografii Zygmunta Baumana

2021-10-15

Szanowni Państwo,

w 2021 roku ukazały się w języku polskim dwie biografie Zygmunta Baumana. Pierwsza, „Wygnaniec”, autorstwa Artura Domosławskiego (Wyd. Czarne), druga, „Bauman. Biografia.” autorstwa Izabeli Wagner (Wyd. Czarna Owca).
8 października 2021 r. odbyło się spotkanie wokół książki „Wygnaniec” zorganizowane przez Oddział Łódzki PTS, którego przebieg pokazał, że zarówno postać Zygmunta Baumana, jak i sposób jej przedstawienia przez biografów dają wiele powodów do namysłu i dyskusji.
Zachęcamy zatem wszystkich, którzy chcieliby zabrać głos w dyskusji wokół tych biografii, do przesyłania tekstów na adres redakcji: przeglądsocjologiczny@gmail.com. Prosimy, aby teksty nie przekraczały 20 tysięcy znaków i były przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów (http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors).
Można przesyłać je na bieżąco, najpóźniej do 15 stycznia 2022. Postaramy się publikować te głosy w bieżących numerach czasopisma.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Redakcji Przeglądu Socjologicznego
Marek Czyżewski
Sylwia Męcfal