Nabór tekstów do zeszytu nr 3/2022 - Przedłużenie terminu zgłoszeń artykułów

2022-04-14

Uwaga! Termin nadsyłania artykułów został wydłużony do 24 lipca br. Zapraszamy do zgłoszeń!

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji Przeglądu Socjologicznego zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do zeszytu poświęconego dwóm kwestiom: 1. „socjologii gorącej”, czyli badaniom zjawisk nagłych, nietypowych, dziejących się tu i teraz, często w sytuacji kryzysu; 2. problemom demokracji we współczesnej Polsce oraz szerzej w kontekście europejskim czy światowym.

„Gorąca socjologia” budzi wiele wątpliwości, przede wszystkim z racji jej metodologicznych ograniczeń oraz możliwych ideologicznych uwikłań. Barbara Szacka przyrównuje „socjologię gorącą” do wiedzy potocznej, przeciwstawiając ją socjologii naukowej dysponującej wiarygodnym aparatem badawczym i „odpowiedzialnej” za słowa. W polskiej socjologii termin ten jest jednak przede wszystkim kojarzony z badaniami realizowanymi w trakcie Karnawału „Solidarności” – analizami samego ruchu społecznego (I. Krzemiński; A. Touraine) oraz łódzkich protestów studenckich w 1981 roku (red. J. Lutyński). Analizy te prowadzono podczas strajków przez badaczy, którzy sami nierzadko byli uczestnikami protestów, łączącymi „społeczne role uczonych” z aktywnością obywatelską. Badane wydarzenia miały doniosłe znaczenie dla późniejszej transformacji systemowej w Polsce, a do formułowanych „na gorąco” wniosków ze wspomnianych badań wracano po latach poddając je reanalizie.

Obecna sytuacja społeczno-polityczna sprawia, że idea „socjologii gorącej” odżywa. Pojęcie to zaczyna znów pojawiać się publikacjach naukowych, np. tych dotyczących przemian instytucjonalno-ustrojowych w Polsce, wpływu pandemii na różne sfery życia społecznego, kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy czy też w kontekście wojny w Ukrainie. Zakres i dynamika zjawisk oraz procesów wymaga z jednej strony ich „bieżącej rejestracji”. Z drugiej skłania do zastanowienia się nad rolą „socjologii gorącej” i jej ulokowaniem w ramach uznanego akademicko systemu wiedzy. Zapraszamy zatem do nadsyłania artykułów, zarówno empirycznych, przedstawiających wyniki podejmowanych „na gorąco” przedsięwzięć badawczych, jak i tekstów odnoszących się do zagadnień filozoficzno-teoretyczno-metodologicznych (Jak rozumiany jest ten termin „gorącej socjologii”? Czy badania podejmowane w odpowiedzi na bieżące wydarzenia stanowią osobną całość, czy też tylko pewien etap badań, które później powinny kontynuowane lub powtórzone? Jaki jest status takich badań? Jaka jest ich waga? Wreszcie, czy badania prowadzone w duchu „socjologii gorącej” są etyczne?).

„Gorącą socjologię” potraktować można również jako rodzaj reakcji na obecny kryzys demokracji we współczesnych społeczeństwach i to właśnie problemy demokracji tworzyć będą drugą ramę planowanego zeszytu. Proponujemy Państwu podjęcie refleksji i analiz dotyczących sytuacji w Polsce, jak i w innych krajach. Jesteśmy zainteresowani tekstami na temat relacji władzy, przemian społeczeństwa obywatelskiego, nowych form działań oddolnych i protestów, a także stowarzyszeń i organizacji, efemerycznych i utrwalających się ruchów społecznych czy też przemian sfery instytucjonalnej nowych stowarzyszeń czy organizacji.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim, o charakterze oryginalnym lub przeglądowym, a także recenzji ważnych książek polskich i zagranicznych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail redakcji: 

przegladsocjologiczny@gmail.com

Termin zgłoszeń: 24 lipca 2022 roku.

Punktacja za publikację artykułu w Przeglądzie Socjologicznym: 70 punktów MEN

Wskazówki dotyczące przygotowania artykułu znajdują się na stronie internetowej czasopisma:

http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors

Redaktorki zeszytu

Agnieszka Golczyńska-Grondas

Sylwia Męcfal