Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI

2022-06-05

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI o nagrodę za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego

Nagrodzona może być praca opublikowana w 2020 lub 2021 roku jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Inicjatorem Konkursu było Polskie Towarzystwo Socjologiczne, sam jego zamysł powstał w Instytucie Socjologii UŁ, z którym Profesor Tarkowska – wybitna polska socjolożka –  przez wiele lat aktywnie współpracowała, w ostatnich dekadach swojej kariery przede wszystkim w projektach i przedsięwzięciach naukowych dotyczących problematyki ubóstwa.

Obecną edycję Konkursu współorganizują: Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz PTS .

Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się w na stronach internetowych organizatorów, w tym na stronie PTS: https://pts.org.pl/konkurs-im-profesor-elzbiety-tarkowskiej-edycja-vi/.

Prace nadsyłać można do 20 września 2022 roku.