NABÓR TEKSTÓW W 2021 ROKU - tom 4/2021

2021-04-10

Sekcja Socjologii Miasta PTS oraz Katedra Socjologii Wsi i Miasta IS UŁ zapraszają do nadsyłania artykułów do numeru 4/2021 Przeglądu Socjologicznego (40 punktów w wykazie MNiSW), poświęconego szeroko rozumianej problematyce socjologii miasta.

Na Państwa artykuły czekamy do 30 czerwca 2021 r. Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem tomu i czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Przewidujemy publikację ośmiu tekstów oraz dwóch tekstów recenzyjnych.

Redaktorami tomu będą Maciej Kowalewski, Agnieszka Michalska-Żyła i Paweł Starosta. Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać na adres redaktorów:

maciej.kowalewski@usz.edu.pl  

agnieszka.michalska-zyla@uni.lodz.pl  

pawel.starosta@uni.lodz.pl  

Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi redakcji Przeglądu Socjologicznego. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że artykuł powinien mieć 40 000-60 OOO znaków ze spacjami (włączając w to abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię).

Szczegóły dotyczące przygotowania tekstów można znaleźć w zakładce Informacje dla Autorów: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors

 

Z upoważnienia redakcji Przeglądu Socjologicznego - Paweł Starosta

Przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta PTS - Maciej Kowalewski