• Tom 110 (2020)

  Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  logo_mnisw_pl_w6.jpg

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

  WNG_transparent_pl.png

  REDAKTORZY TOMU: Piotr Kittel, Andrey Mazurkievich

   

 • Tom 109 (2019)

  Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  logo_mnisw_pl_w6.jpg

  REDAKTOR TOMU: Anita Wolaniuk

 • Tom 108 (2019)

  Wydano z pomocą finansową Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

  WNG_transparent_pl.png

  REDAKTORZY TOMU: Krzysztof Fortuniak, Joanna Wibig, Piotr Piotrowski, Iwona Gajda-Pijanowska

 • Tom 107 (2018)

   Wydano z pomocą finansową Łódzkiej Fundacji Badań Naukowych oraz Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego

  REDAKTOR TOMU: Juliusz Twardy

 • Tom 106 (2017)

  Acta Geographica Lodziensia Tom 106/2017 - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę oraz  Łódzką Fundację Badań Naukowych

  logo_mnisw_pl_w5.jpg

   

  REDAKTORZY TOMU: Jacek Forysiak, Juliusz Twardy

   

 • Tom 105 (2016)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_geo_ul_h_pl_rgb_r1.jpg

   

  TEMAT TOMU: Paleogeoraficzne znaczenie mis torfowisk i jezior

  REDAKTOR TOMU: Jacek Forysiak

   

 • Tom 104 (2016)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz ze środków V Ogólnopolskiej Konferencji „Klimat i bioklimat miast”

  logo_geo_ul_h_pl_rgb_r1.jpg

  TEMAT TOMU: Klimat i bioklimat miast

  REDAKTOR TOMU: Joanna Wibig

   

 • Tom 103 (2015)

   

  TEMAT TOMU: Strefa marginalna lądolodu warty w środkowej i wschodniej Polsce

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 102 (2014)

   

  TEMAT TOMU: Przydatność badań interdyscyplinarnych w rekonstrukcjach paleogeograficznych na przykładzie stanowiska Koźmin Las w dolinie Warty

  REDAKTORZY TOMU: Danuta Dzieduszyńska, Juliusz Twardy

 • Tom 101 (2013)

   

  TEMAT TOMU: Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 100 (2012)

   

  TEMAT TOMU: Przykłady uwarunkowań rzeźby niżowej

  REDAKTOR TOMU: Małgorzata Roman

 • Tom 99 (2012)

   

  TEMAT NUMERU: Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego wistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

   

 • Tom 98 (2011)

   

  TEMAT TOMU: Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 97 (2011)

   

  TEMAT TOMU: Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 96 (2010)

   

  TEMAT TOMU: Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska

 • Tom 95 (2009)

   

  TEMAT TOMU: Paleografia wybranych obszarów Polski w czasie ostatniego zlodowacenia

  REDAKTOR TOMU: Krystyna Turkowska