APPROACHING EMOTIONAL DEFICITS THROUGH THE LENS OF EPIGENETICS. THE SENSORY SUBLIMATION OF TRAUMA IN ANNA WIŚNIEWSKA-GRABARCZYK’S PORZECZKOWY JOSEF / Zmysłowa sublimacja traumy w powieści Porzeczkowy Josef Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk. Deficyty emocjona

Słowa kluczowe: Anna Wiśniewska-Grabarczyk; literatura a pamięć; postpamięć; epigenetyka; Shoah

Abstrakt

The article examines Anna Wiśniewska-Grabarczyk’s Porzeczkowy Josef (Currant Josef), which was nominated for the 2019 Witold Gombrowicz Literary Award, from the epigenetic perspective. The novel tells a story of coping with the difficult memories

of a concentration camp. Those experiences and the anxiety that they produce were ‘inherited’ by the granddaughter from her grandmother. In the suppressed memories, love merges with hatred and the victim’s attachment to the perpetrator – with shame. As the

article argues, what plays an important role in coping with this trauma are richly described sensory impressions (scents, flavours, tactile impressions).

Bibliografia

Artwińska Anna. 2016. Transfer międzypokoleniowy, epigenetyka i ‘więzy krwi’. O “Małej Zagładzie” Anny Janko i “Granicy zapomnienia” Siergieja Lebiediewa. “Teksty Drugie”, no. 1. ISSN: 0867-0633. Pp. 13–29.

Bergen-Belsen. 2020. In: Holocaust Encyclopedia [online]. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bergen-belsen [21.04.2020].

Bilczewski Tomasz. 2013. Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. In: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci. Ed. Teresa Szostek, Roma Sendyka, Ryszard Nycz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. ISBN: 978-83-61552-80-2. Pp. 40–62.

Bojarska Katarzyna. 2013. Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. ISBN: 978-83-6155-259-8.

Chen Alon. 2019. Epigenetyka: jak dziedziczymy traumy. Wywiad z kierownikiem i pracownikiem naukowym Instytutu Psychiatrii im. Maxa Plancka. “DW News” [online] 29.09.2019. https://www.dw.com/pl/epigenetyka-jak-dziedziczymy-traumywywiad/a-50625755 [10.03.2020].

Czyż Piotr A. 2013. Wspomnienia Henryki Tajchert z Włodawy – więźniarki Zamku Lubelskiego, Ravensbrück i Bergen-Belsen. “Radzyński Rocznik Humanistyczny”, no. 11. ISSN: 1643-4374. Pp. 71–84.

Hirsch Marianne. 2012. Mourning and Postmemory. In: Family Frames: Photography Narrative and Postmemory. Cambridge, Massachusetts–London, England: Harvard University Press. ISBN: 978-14-7000-748-5.

Jośko-Ochojska Jadwiga. 2018. Trauma dziedziczona. Interview by Monika Stelmach. “Psychiatria po Dyplomie” [online], no. 3. https://podyplomie.pl/psychiatria/30766,trauma-dziedziczona [10.03.2020].

Owczarski Wojciech. 2014. Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. ISBN: 978-83-7453-271-6.

Ruppert Franz. 2012. Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań. Trans. Zenon Mazurczak. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. ISBN: 978-83-7554-319-3.

Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. 2016. Ed. Barbara Sienkiewicz, Sylwia Karolak. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje. ISBN: 978-83-6486-439-1.

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. 2010. Ed. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN: 978-83-7177-701-1.

Wachsmann Nikolaus. 2015. KL: A History of the Nazi Concentration Camps. New York: Farrar, Straus and Giroux. ISBN: 978-03-7411-825-9.

Wiśniewska-Grabarczyk Anna. 2018. Porzeczkowy Josef. Warszawa: Anagram. ISBN: 978-83-6555-428-4.

Wojna i postpamięć. 2011. Ed. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN: 978-83-7326-739-8.
Opublikowane
2019-04-28
Dział
Artykuły