Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny – Marzena Karwowska BIO

Zastępca Redaktora Naczelnego – Wiesław Pusz

Sekretarz Redakcji – Magdalena Lachman

Redaktorzy Tematyczni: Tadeusz Błażejewski, Lidia Ignaczak, Marzena Karwowska, Wiesław Pusz, Maria Wichowa

Redaktorzy Językowi: Kevin King (native speaker, Uniwersytet Łódzki), Katarzyna Ojrzyńska, Joanna Raźny, Katia Vandenborre (native speaker, Uniwersytet w Brukseli)

Rada Naukowa:
Tomasz Bocheński (Uniwersytet Łódzki)
Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański)
Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)
Anne-Marie Monluçon (Uniwersytet w Grenoble, Francja)
Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dorota Walczak-Delanois (Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia)
Charles Zaremba (Uniwersytet Aix-Marseille, Francja)