POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)

 

 

PUNKTACJA - MNiSW

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 punktów

Ogłoszenia

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do numeru specjalnego Przeglądu Socjologicznego

2021-01-12

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS oraz Przegląd Socjologiczny zapraszają do przesyłania propozycji artykułów do numeru tematycznego Przeglądu Socjologicznego.
Czekamy na artykuły ukazujące konsekwencje społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.
W publikacji szczególnie chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19.

Przeczytaj więcej na temat Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów do numeru specjalnego Przeglądu Socjologicznego

Aktualny numer

Tom 69 Nr 4 (2020)

Finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz na podstawie umowy 135/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg     logo_EK-SOC_pl.jpg

REDAKTORZY TOMU: Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Opublikowane: 2020-12-24
Wyświetl wszystkie numery