POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)

 

 

PUNKTACJA - MNiSW

Przegląd Socjologiczny znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów

 

 

Aktualny numer

Tom 69 Nr 3 (2020)

Finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz na podstawie umowy 135/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg     logo_EK-SOC_pl.jpg

 

REDAKTORZY TOMU: Sylwia Męcfal, Adrianna Surmiak, Izabela Ślęzak

Opublikowane: 2020-11-23
Wyświetl wszystkie numery