Redaktor Naczelny:
Jarosław Płuciennik (Łódź)
e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

Redakcja:
Agnieszka Dauksza (Kraków)
Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)
Agnieszka Izdebska (Łódź)
Beata Śniecikowska (Warszawa)
Danuta Szajnert (Łódź)
Michał Wróblewski (Łódź)
Anna Zatora (Łódź)

Sekretarz Redakcji:
Marta Kasprzak (Łódź)
Magdalena Wasąg (Łódź)
e-mail: problems.zrl@uni.lodz.pl

Redakcja językowa:
Stephen Dewsbury (Cambridge; Opole)
Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)
Reinhard Ibler (Giessen)
Viktoria Majzlan (Wien)

Rada Redakcyjna:
Urszula Aszyk-Bangs (Warszawa)
Mária Bátorowa (Bratislava)
Włodzimierz Bolecki (Warszawa)
Hans Richard Brittnacher (Berlin)
Jacek Fabiszak (Poznań)
Margaret H. Freeman (Heath, MA)
Grzegorz Gazda (Łódź)
Joanna Grądziel-Wójcik (Poznań)
Glyn M. Hambrook (Wolverhampton)
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin)
Marja Härmänmaa (Helsinki)
Magdalena Heydel (Kraków)
Yeeyon Im (Gyeongsan)
Joanna Jabłkowska (Łódź)
Bogumiła Kaniewska (Poznań)
Anna Kędra-Kardela (Lublin)
Ewa Kraskowska (Poznań)
Vladimir Krysinski (Montréal)
Erwin H. Leibfried (Giessen)
Anna Łebkowska (Kraków)
Piotr Michałowski (Szczecin)
Danuta Opacka-Walasek (Katowice)
Ivo Pospíšil (Brno)
Charles Russell (Newark, NJ)
Naomi Segal (London)
Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)
Dariusz Śnieżko (Szczecin)
Reuven Tsur (Jerusalem)

Redaktorzy Założyciele:
Stefania Skwarczyńska
Jan Trzynadlowski
Witold Ostrowski