HRYHORIJ WERWES – WYBITNY UKRAIŃSKI POLONISTA DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/4

Słowa kluczowe:

Hryhorij Werwes; polonistyka; stosunki polsko-ukraińskie; literaturoznawstwo

Abstrakt

The article presents the multifaceted academic and research activity of Hryhoriy Werwes, an outstanding Slavist and Polish philologist of the latter half of the twentieth century, a promoter of science, a member of the Ukrainian National Academy of Sciences, the long-term head of the Slavic and Balkan Studies Department at the Taras Shevchenko Literature Institute of the Ukrainian National Academy of Sciences and a member of the International Association for the Research and Popularization of Slavic Cultures at the UNESCO. It offers a review of his most important works and monographs. Special attention is paid to Werwes’s contribution to Polish studies, including his works on such Polish authors as: Adam Mickiewicz, Julisz Słowacki, Władysław Orkan, and Jarosław Iwaszkiewicz. Additionally, the article examines Werwes’s comparative studies and his work towards fostering Polish-Ukrainian relations.

Biogram autora

Rostysław Radyszewski - Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Instytut Filologii, Katedra Polonistyki

Rostysław Radyszewski – prof. dr hab., członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, zagraniczny członek Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Katedry Polonistyki w Instytucie Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Autor ponad 350 prac naukowych, w tym szeregu monografii i antologii, przede wszystkim pierwszego ukraińskiego wydania Historii literatury polskiej w dwóch tomach. Główne dziedziny jego badań naukowych to stosunki polsko-ukraińskie, polska ukrainistyka oraz ukraińska polonistyka, literatura polsko-ukraińskiego pogranicza, zwłaszcza „szkoła ukraińska” w romantycznej literaturze polskiej.

Bibliografia

Antologia współczesnych poetów ukraińskich. 1910. Przeł. Sydir Twerdochlib. Wstęp Władysław Orkan. Lwów–Warszawa: Księgarnia Jana Maniszewskiego, Księgarnia E. [Edwarda] Wende i S-ka.

Franko Iwan. 1897. Poeta zdrady. Przeł. Patriota polski. Warszawa: Patriota polski [w Drukarni Gubernialnej].

Inglot Mieczysław. 1973. Hryhorij Werwes, Tam gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. (Z ukraińskiego przełożył Marian Jurkowski. Redakcji naukowej dokonał i przedmowę napisał Marian Jakóbiec). Warszawa 1972. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 324 + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce [recenzja]. „Pamiętnik Literacki”, nr 4. S. 339–344.

Jakóbiec Marian. 1972. Przedmowa. W: Hryhorij Werwes. Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. Przeł. Marian Jurkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. S. 5–15.

Jarosław Iwaszkiewicz. 1968. Oprac. Janusz Rohoziński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Literatura ukraińska w ogólnosłowiańskim i światowym kontekście literackim. 1987–1994. T. 1–5. Red. Hryhorij Werwes. Kijów: Naukowa Dumka.

Matuszewski Ryszard. 1965. Iwaszkiewicz. Warszawa: Agencja Autorska.

Młoda Ukraina. Wybór nowel. 1908. Przeł. Władysław Orkan. Warszawa: Księgarnia G. [Gabriela] Centnerszwera i S-ki.

Nieuważny Florian. 1973. Polsko-ukraińska osmoza literacka [recenzja]. „Nowe Książki”, nr 10. S. 36–37.

Orkan Władysław. 1896–1899. Sahajdaczny. Zarys dramatu w rękopisie. Biblioteka Jagiellońska. Rkp. nr 8594 IV, poz. 5.

Orkan Władysław. 1903. Skapany świat. Dramat w 4 aktach z epilogiem. Lwów– Warszawa: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Księgarnia E. [Edwarda] Wende i S-ka.

Orkan Władysław. 1910. Wstęp. W: Antologia współczesnych poetów ukraińskich. Przeł. Sydir Twerdochlib. Wstęp Władysław Orkan. Lwów–Złoczew: Księgarnia Wilhelma Zukerkandla. S. 7–14.

Pietrzak Włodzimierz. 1972. Rachunek z dwudziestoleciem. Wyd. 2. Warszawa: Pax.

Przybylski Ryszard. 1970. Eros i Tanatos. Warszawa: Czytelnik.

Schmidt A. 1965. O Matce Joannie od Aniołów. W: Ryszard Matuszewski. Iwaszkiewicz. Warszawa: Agencja Autorska. S. 67–68.

Wawrzyniak Wacław. 1967. „Sława i chwała” Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Werwes Hryhorij. 1952a. Adam Mickiewicz w literaturze ukraińskiej XIX wieku. Kijów: Dierżlitwidaw Ukrainy.

Werwes Hryhorij. 1952b. Przedmowa. W: Juliusz Słowacki. Dzieła wybrane. Przeł. Maksym Rylski. Kijów: Dierżlitwidaw Ukrainy. S. 3–14.

Werwes Hryhorij. 1955a. Adam Mickiewicz w literaturze ukraińskiej XIX wieku. Wyd. 2. Kijów: Dierżlitwidaw Ukrainy.

Werwes Hryhorij. 1955b. Juliusz Słowacki i jego „Balladyna”. W: Juliusz Słowacki. Balladyna. Dramat w pięciu aktach. Przeł. Borys Ten. Kijów: Mistectwo. S. 3–22.

Werwes Hryhorij. 1957. Iwan Franko i kwestie ukraińsko-polskich stosunków społeczno-literackich w latach 70.–90. XIX wieku. Kijów: Wydawnictwo Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Werwes Hryhorij. 1958. Iwan Franko i literatura polska. Kijów: Towarzystwo Upowszechnienia Nauk Politycznych i Wiedzy Naukowej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Werwes Hryhorij. 1959. Juliusz Słowacki i Ukraina. Szkic krytycznoliteracki. Kijów: Radianskij Pismiennik.

Werwes Hryhorij. 1962. Władysław Orkan i literatura ukraińska. Szkic krytycznoliteracki. Kijów: Wydawnictwo Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Werwes Hryhorij. 1964. Taras Szewczenko i Polska. Kijów: Dnipro.

Werwes Hryhorij. 1968. Spotkanie z Mickiewiczem. Kijów: Radianskij Pismiennik.

Werwes Hryhorij. 1969. Teksty Juliusza Słowackiego. W: Juliusz Słowacki. Liryka. Przeł. Stanisława Josipiwna Lewinska, Mykoła Bażan i in. Kijów: Dnipro. S. 5–21.

Werwes Hryhorij. 1972a. Maksym Rylski w kręgu poetów słowiańskich. Kijów: Naukowa Dumka.

Werwes Hryhorij. 1972b. Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. Przeł. Marian Jurkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Werwes Hryhorij. 1976. W międzynarodowych kontaktach literackich. Kijów: Dnipro.

Werwes Hryhorij. 1978a. Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki. Kijów: Naukowa Dumka.

Werwes Hryhorij. 1978b. Ukraińska literatura w ogólnosłowiańskim kontekście literackim. Kijów: Naukowa Dumka.

Werwes Hryhorij. 1979a. Adam Mickiewicz. Życie i twórczość. Kijów: Dnipro.

Werwes Hryhorij. 1979b. Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki. Przeł. Tatiana Hołyńska. Warszawa: Czytelnik.

Werwes Hryhorij. 1981. Maksym Rylski w kręgu poetów słowiańskich. Z ukraińskiego przeł. Olga Michaiłowna Belozerowoj. Moskwa: Chudożestwiennaja Litieratura.

Werwes Hryhorij. 1983. W międzynarodowych kontaktach literackich. Kwestie kontekstu. Wyd. 2. Kijów: Dnipro.

Werwes Hryhorij. 1985a. Jarosław Iwaszkiewicz. Szkic krytycznoliteracki. Przeł. Swietłana Żylutowoj. Moskwa: Sowietskij Pisatiel.

Werwes Hryhorij. 1985b. Literatura polska i Ukraina. Zarys krytycznoliteracki. Kijów: Radianskij Pismiennik.

Werwes Hryhorij. 1985c. Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. W: Teoria i historia literatury. Kijów. S. 317–323.

Werwes Hryhorij. 1990. Jak literatura ugruntowuje się w świecie. Kijów: Dnipro.

Werwes Hryhorij. 1996. Ukraińcy na rendez-vous z Europą. Kijów: Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły