ALEKSANDER KRAWCZUK CZYTA LITERATURĘ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/8

Słowa kluczowe:

Aleksander Krawczuk; historia literatury; historiografia

Abstrakt

The aim of the article is to reflect on the works of the historian of antiquity Aleksander Krawczuk. In particular, it focuses on the relationships among historiography, literature, the history of literature, and literary criticism in the works of the author of Poczet cesarzy rzymskich. In her analyses, the author refers to the way in which the category of truth operates in contemporary historical discourse and to the role of the narrative in historiography. For this purpose, in the first part of her article, she lists different scholarly approaches to this matter. In the second part, Szargot examines Krawczuk’s perspectives on the past, as presented in two of his works: Spotkania z Petroniuszem and Polska za Nerona.

Biogram autora

Barbara Szargot - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Literaturoznawstwa

Barbara Szargot – dr hab., prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół trzech obszarów: historii literatury (zwłaszcza prozy) XIX i XX wieku, literatury dla młodzieży oraz edytorstwa. Autorka prac zwartych – Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza (2013), Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz (wspólnie z Maciejem Szargotem, 2011), Amor sacer, amor profanus. Wątki miłosne w powieściach Marii Rodziewiczówny (2009), Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego (2005) – oraz wielu artykułów poświęconych m.in. twórczości Aleksandra Świętochowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Michała Bałuckiego, Władysława Orkana, Juliusza Kadena-Bandrowskiego.

Bibliografia

Dzieło literackie jako źródło historyczne. 1978. Red. Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński. Warszawa: Czytelnik.

Genette Gérard. 2014. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. Tomasz Stróżyński, Aleksander Milecki. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Heather Peter. 2010. Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy. Przeł. Janusz Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Konopczyński Władysław. 2015. Historyka. Oprac. Maciej Janowski. Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Koziołek Ryszard. 2016. Dobrze się myśli literaturą. Wołowiec: Czarne.

Kosman Marceli. 1966. Na tropach bohaterów „Trylogii”. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kosman Marceli. 1998. Na tropach bohaterów „Quo vadis”. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kosman Marceli. 2010. Na tropach bohaterów „Krzyżaków”. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Krawczuk Aleksander. 1997. Starożytność odległa i bliska. Warszawa: Interart.

Krawczuk Aleksander. 2002. Polska za Nerona. Warszawa: Iskry.

Krawczuk Aleksander. 2003. Trzy eseje. W: Sienkiewicz – pamięć i współczesność. Red. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska, Zdzisława Mokranowska. Lublin: Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Zarząd Główny.

Krawczuk Aleksander. 2005. Spotkania z Petroniuszem. Warszawa: Iskry.

Pomorski Jan. 1991. Historyk i metodologia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Prof. Aleksander Krawczuk: W życiu robiłem, co do mężczyzny należy [online]. 2017. Protokół dostępu: https://plus.gazetakrakowska.pl/prof-aleksander-krawczuk-w-zyciurobilem-co-do-mezczyzny-nalezy/ar/12043348 [17.01.2021].

Sienkiewicz Henryk. 1949. Dzieła. Red. Juliusz Krzyżanowski. T. XX: Quo vadis? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tazbir Janusz. 1989. Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Topolski Jerzy. 1996. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Rytm.

White Hayden. 2000. Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. Przeł. Marek Wilczyński. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas. S. 78–109.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły