NA POGRANICZU KULTURY UKRAIŃSKIEJ I POLSKIEJ – ROSTYSŁAW RADYSZEWSKI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/12

Słowa kluczowe:

Rostysław Radyszewski; polonistyka; stosunki polsko-ukraińskie; literaturoznawstwo

Abstrakt

Rostysław Radyszewski is well-known both in Poland and Ukraine. He is a doctor of philology, professor, a correspondent member of the Ukrainian National Academy of Sciences, a member of the Polish Academy of Learning, and the head of the Department of Polish Studies at the Faculty of Philology of the Kiev National University. The article presents his most important works and monographs and mostly focuses Radyszewski’s contribution to Polish studies and his work that aimed to foster Polish-Ukrainian relations.

Biogram autora

Ludmiła Romaszczenko - Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina

Ludmiła Romaszczenko – prof. dr hab., pracownik Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego, literaturoznawczyni. Zajmuje się związkami literatury ukraińskiej z literaturami europejskimi, w tym polską. Interesują ją studia komparatystyczne, literaturoznawstwo lokalne, folklor, kulturoznawstwo, socjologia. Autorka ponad 400 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych w Ukrainie, Polsce, Czechach, Rosji, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Gruzji, Austrii, Niemczech i Rumunii. Członkini kolegium redakcyjnego wielu czasopism krajowych i zagranicznych (międzynarodowy almanach „Randki Literackie”, „Nowa Polityka Wschodnia” [Polska], „Słowiańskie Czytania” [Łotwa]). Uczestniczyła w ponad 200 konferencjach naukowych. Laureatka Kasy im. Józefa Mianowskiego (2005), stażystka w Instytucie Badań Literackich PAN (2005).

Bibliografia

Astafiew Ołeksandr. 2018. Na górze, wśród otchłani. W: Rostysław Radyszewski. Indeks bibliograficzny z okazji 70. rocznicy urodzin. Kijów: Таlkom. S. 1–62.

Bentkowski Feliks. 1982. Historia literatury polskiej. Warszawa: Drukarnia Józefa Zawadzkiego.

Franko Iwan. 2008. Wybór poezji. Oprac. Florian Nieuważny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hnatiuk Włodzimierz. 2008. Ukraińsko-polska literatura prawego brzegu. Prace wybrane. Przedm. Rostysław Radyszewski. Kijów: MP „Łesia”.

Jefrmow Serhij. 1995. Historia literatury ukraińskiej. Kijów: Femina.

Kleiner Juliusz, Maciąg Włodzimierz. 1974. Zarys dziejów literatury polskiej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kosacz Jurij. 2017. Na straży narodu. Red. i przedm. Rostysław Radyszewski. Kijów: Talkom.

Mohyła Piotr. 2018. Lithos abo Kamień z procy prawdy cerkwie […] prawosławnej ruskiej na skruszenie […] paszkwilu od Kassiana Sakowicza […]. Przeł. Rostysław Radyszewski. Kijów: Таlkom.

Mokry Włodzimierz. 1997. „Ruska Trójca”: karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Muśnicki Nikodem. 1803. Pułtawa: poema epiczne. Połock: w Drukarni Coll. Societas Jesu.

Pawłyczko Dmytro. 1983. Nad głębią: artykuły i przemówienia literacko-krytyczne. Kijów: Radianskij Pismiennik.

Polscy romantycy „szkoły ukraińskiej”: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, JózefBohdan Zaleski. 2009. Oprac. Rostysław Radyszewski. Kijów: MP „Łesia”.

Radyszewski Rostysław. 1974. Ważne tematy, wysokie wymagania [wywiad ze Stanisławem Lemem]. „Wiedza i Praca”, nr 9.

Radyszewski Rostysław. 1976. Łesia Ukrainka a literatura Młodej Polski. Kraków: „Procedury Konferencji Studenckiej”.

Radyszewski Rostysław. 1983. Iskry jedności. W kwestii międzynarodowych motywów dzieła Łesi Ukrainki. Kijów: Dnipro.

Radyszewski Rostysław. 1985. Juliusz Słowacki. Życie i twórczość. Kijów: Dnipro.

Radyszewski Rostysław. 1996a. Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Radyszewski Rostysław. 1996b. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Część I. Monografia. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Radyszewski Rostysław. 2006a. Pieśni serca matki. Kijów: Proswita.

Radyszewski Rostysław. 2006b. Melodie serca. Kijów: Proswita.

Radyszewski Rostysław. 2009a. Pisarze polscy – laureaci Nagrody Nobla. Kijów: MP „Łesia”.

Radyszewski Rostysław. 2009b. Pogranicze ukraińsko-polskie: sarmatyzm, barok, dialog kultur. Kijów: MP „Łesia”.

Radyszewski Rostysław. 2009c. Studia polonistyczne i komparatystyczne. Kijów: MP „Łesia”.

Radyszewski Rostysław. 2011. Literacka diaspora Szewczenki i polski odbiór Tarasa Szewczenki. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław. 2018a. Dusza odpowiada piosenkami. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław. 2018b. Szkoła ukraińska w polskim romantyzmie. Zjawisko pogranicza. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław. 2019a. Esej z historii literatury polskiej. Podręcznik w dwóch tomach. T. 1–2. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław. 2019b. Jurij Kosacz: literatura głosem narodu. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław. 2021. Recepcja twórczości Łesi Ukrainki w Polsce. Kijów: Talkom.

Radyszewski Rostysław, Swerbyguz Wołodymyr. 2006. Iwan Mazepa w wymiarze sarmacko-roksolańskim baroku. Kijów: Proswita.

Roksolański Parnas. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Część druga. Antologia. 1998. Wybrał i oprac. Rostysław Radyszewski. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Romaszczenko Ludmiła. 2002. Polska duma o Mazepie. „Język i Literatura Ukraińska w Szkołach Średnich, Gimnazjach, Liceach i Szkołach Wyższych”, nr 2. S. 192–197.

Smotrycki Melecjusz. 2015. Trenos, czyli lament jedynej świętej powszechnej apostolskiej

wschodniej Cerkwi. Przeł., oprac. i wydał Rostysław Radyszewski. Kijów: Talkom.

Subtelny Orest. 1992. Ukraina: Historia. Przeł. z ang. Jurij Szewczuk. Kijów: Lybid.

Szewczuk Walery. 1992. Ostatni dzień. „Starożytności Kijowa”, nr 3. S. 30–46.

Wagilewicz Jan Dalibór. 1996. Pisarze polscy Rusini wraz z dodatkiem Pisarze łacińscy Rusini. Oprac. Rostysław Radyszewski. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły