Informacje dla bibliotekarzy

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus -  ICV 2017: 95.28, CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2019 - 40. 

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.