Relacja pomiędzy poziomem znajomości języka docelowego a wyborem preferowanych struktur gramatycznych i temporalnych oraz perspektywy aspektualnej w przypadku osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i niemieckiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2020/68/6

Słowa kluczowe:

nauka drugiego języka, fosylizacja, stabilizacja, aspekt, wydarzenie

Abstrakt

Die Relation zwischen dem zielsprachlichen Niveau und der Wahl der bevorzugten temporalen und grammatikalischen Strukturen sowie der aspektuellen Perspektive bei Nichtmuttersprachlern in Englisch und Deutsch

Celem artykułu jest analiza preferowanych przez uczestników badania sposobów konstruowania wydarzeń i perspektywy aspektualnej w językach angielskim oraz niemieckim. Przedstawiono w nim teoretyczne aspekty nauki drugiego języka, takie jak analiza błędów, analiza kontrastywna, fosylizacja, stabilizacja, interjęzyk. Zagadnienia te zostały uwzględnione w niniejszym badaniu. Badanie to skupia się na relacjach pomiędzy poziomem znajomości języka docelowego w przypadku języka angielskiego oraz niemieckiego a wyborem preferowanych konstrukcji temporalnych i struktur gramatycznych przez uczestników badania, którzy nie są rodzimymi użytkownikami tych języków. Ponadto w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy język wyjściowy (aspektualny i nieaspektualny) wpływa na wybór perspektywy aspektualnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Maras, T. (2020). Relacja pomiędzy poziomem znajomości języka docelowego a wyborem preferowanych struktur gramatycznych i temporalnych oraz perspektywy aspektualnej w przypadku osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i niemieckiego. Rozprawy Komisji Językowej, 68, 107–120. https://doi.org/10.26485/RKJ/2020/68/6

Numer

Dział

Artykuły