Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych

http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/1

Autor

  • Natalia Ananyeva Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Moskwa, Rosja

Abstrakt

W artykule omawia się słownictwo kulinarne polskich gwar Litwy, Białorusi i Syberii oraz zmiany, które zachodzą w tym słownictwie na skutek przemian cywilizacyjnych. Analizowane jest m.in. przejście tego słownictwa do warstwy słownictwa biernego, nieaktualizowanego (słownictwo związane z pieczeniem chleba, lituanizmy raug’en’a // ravg’en’a i gryžyna, wyraz pensak ‘pęcak, pęczak’ i in. w gwarach Litwy i Białorusi). Wyodrębnia się charakterystyczne dla polskich gwar Syberii i Białorusi wyrazy, będące składnikami tematu „Przygotowanie jedzenia”, w tym germanizmy w gwarach syberyjskich oraz lituanizmy występujące w polszczyźnie północnokresowej i mające odpowiedniki w gwarach białoruskich.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-08

Jak cytować

Ananyeva, N. (2018). Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/1. Rozprawy Komisji Językowej, 64, 5–12. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/138

Numer

Dział

Artykuły