Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym

http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/22

Autor

  • Anna Tyrpa Pracownia Dialektologii Polskiej, Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozumienie wyrazów Polska, Polak, Polka, (język) polski w dialektach. Cytaty gwarowe z XIX i XX wieku pokazują, że nie wszyscy mieszkańcy naszego kraju nazywali sami siebie Polakami. Również nie wszystkie regiony były określane jako części Polski. Jeśli chodzi o język, to wiele wypowiedzi wskazuje na przeciwstawianie własnej gwary językowi polskiemu, rozumianemu jako literacki. Zebrano też gwarowe świadectwa prześladowania ludzi posługujących się polszczyzną, zwłaszcza na terenach podległych władzy niemieckiej w okresie międzywojennym. W artykule pokazano również synonimy etnonimu Polak, np. Polach, Polon, Polus, Polaczek, Polaczysko i warianty nazwy Polska, np. Polsko, Polszcza. Najwięcej zaświadczeń rodziny słowotwórczej wyrazów Polska, Polak, polski pochodzi z terenów pogranicznych, których przynależność do państwa polskiego była (jest) zmienna.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-08

Jak cytować

Tyrpa, A. (2018). Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/22. Rozprawy Komisji Językowej, 64, 317–331. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/159

Numer

Dział

Artykuły